< pääsivulle
  < Suomen maantiede


> Suomi ja suomalaiset - Asutus
> Hyvinvoinnin perusta
> Hyvinvoinnin jakautuminen
> Tulevaisuus
Teksti: Markku Tykkyläinen
© Finnica 2003

< pääsivulle


TULEVAISUUS

Suomi on sadassa vuodessa muuttunut muutamien teollisuuskeskusten värittämästä maa- ja metsätalousvaltaisesta yhteiskunnasta vauraaksi tietoyhteiskunnaksi. Ilman yritteliäitä kansalaisia ja voimakasta sivistystyötä, koulutusta sekä tutkimustyötä tämä ei olisi ollut mahdollista. Kansakunnan, maakunnan ja yhdyskunnan suurin rikkaus ovatkin sivistyneet ja luovat ihmiset. Luovuudella sekä huipputason koulutuksen ja tutkimuksen avulla Suomen seudut ja yhdyskunnat pärjäävät tulevaisuudessakin.