< pääsivulle

> Suomi ja suomalaiset - Asutus
> Hyvinvoinnin perusta
> Hyvinvoinnin jakautuminen
> Tulevaisuus

< pääsivulle
SUOMEN MAANTIEDE

Suomi on Itämeren koilliskulmaan kasvanut kansakunta. Sen asukkaat ovat sopeutuneet pohjoisiin olosuhteisiin ja luoneet ympärilleen kehittyneen yhteiskunnan. Suomi on muuttunut vuosisatojen saatossa alkutuotantovaltaisesta ja puolivalmisteita tuottavasta yhteiskunnasta tietoteolliseksi yhteiskunnaksi. Vuosituhannen vaihteessa elektroniikkateollisuus oli Suomen tärkein teollisuudenala. Asutuksen ja työllisyyden kehitys on ollut monivaiheista. Viime aikoina monipuolisista kaupunki- ja esikaupunkiseuduista on tullut hyvinvoinnin ja kasvun keskittymiä. Suomi on vauras maa, jonka hyvinvoinnin kasvu on perustunut sivistykseen ja koulutukseen. Jatkossakin Suomen tulevaisuus on suuresti riippuvainen korkeatasoisesta koulutuksesta ja tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Suomi ja suomalaiset - Asutus

Hyvinvoinnin perusta

Hyvinvoinnin jakautuminen

Tulevaisuus

Kirjallisuus

Teksti: Markku Tykkyläinen
© Finnica 2003