< pääsivulle
  < Oi Maamme Suomi…


> Suomalaiset ja suomen kieli
> Suomi-sana
> Faktoja SuomestaTeksti: Jaana Ojala
© Finnica 2003

< pääsivulle


SUOMALAISET JA SUOMEN KIELI

Suomalaisten alkuperää voidaan selvittää mm. Arkeologian, geologian, geenitutkimuksen ja kielitieteen avulla. Nykytiedon mukaan suomalaiset ovat saaneet vaikutteita sekä idästä että lännestä. Suomen kielen ja suomalaisten geenistön alkuperä eroavat kuitenkin toisistaan.

Ennen kuin baltit tulivat Suomen etelärannikolle vasarakirveskulttuurin aikana (2500-2000 eKr.), alueella asui jo varhaiskantasuomalaisia, jotka olivat saapuneet mannerjään sulamisen jälkeen idästä ja etelästä. Nykyisen Baltian alueelta saapuneet asukkaat puhuivat aluksi baltin kieltä, mutta omaksuivat myöhemmin alkuperäisten asukkaiden käyttämän varhaiskantasuomen. Suomalaisiksi kutsuttiin aluksi vain rannikolla asuvia, nykyisen Lounais- ja Varsinaissuomen asukkaita. Rannikolta sisämaahan päin asuivat hämäläiset, varhaiskantasuomea koko ajan puhuneet suomalaiset. Hämäläisten kieleen lainautui kuitenkin paljon balttilaisia lainasanoja. Saamelaiset olivat niitä sisämaan ja pohjoisen suomen asukkaita, jotka eivät joutuneet suoriin kosketuksiin balttien kanssa. Vaikutteet baltin kielestä välittyivät heille hämäläisten kautta.

Pronssikauden aikana (n. 1500-500 eKr.) kieleen, kulttuuriin ja geeniperimään tuli vaikutteita germaaneilta ja skandinaaveilta. Suomalaisten ja hämäläisten ero alkoi hälvetä, ja väestö ja kieli alkoivat sulautua yhteiseksi länsisuomalaiseksi heimoksi ja murteeksi. Hämäläisten ja saamelaisten raja sen sijaan jyrkkeni - suomen ja saamen kielet kehittyivät itsenäisiksi kieliksi. Taustalla oli myös se, ettei germaanien vaikutus ylettynyt saamen kieleen. Turun yliopiston fonetiikan emeritusprofessori Kalevi Wiikin mukaan: nimitys ’suomalainen’ kuuluu kaikkein luontevimmin sille väestölle, joka kaikkein ensimmäisenä on asunut Suomessa ja joka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa puhui suomensukuista kieltä. Ensimmäiset suomalaiset tulivat Suomeen 8000-7000 eKr. Suomen itä- ja eteläpuolelta, ja he puhuivat uralilaista (ja siis suomensukuista) kieltä. Tämän mukaan suomalaiset olivat Suomen ensimmäisiä asukkaita, ja suomensukuista kieltä on puhuttu Suomessa aina eli siitä lähtien, kun Suomen maankamaraa alkoi paljastua mannerjään alta.