kirjoittajat    


< pääsivulle

Leena Holst · Pekka Honkanen · Liisi Huhtala · Kristiina Lehtinen · Olli Lehtonen · Kirsi Liimatainen · Jukka Louhivuori · Pirkko Nuolijärvi · Jaana Ojala · Olavi Pakarinen · Veli Saari · Kari Sallamaa · Lassi Saressalo · Anssi Simojoki · Markku Tykkyläinen
Holst, Leena
·Suomen kansallispuvut

Honkanen, Pekka (FM, Suomen Urheilumuseon johtaja)
· Urheilu Suomessa

Huhtala, Liisi (FT, kirjallisuuden professori Oulun yliopisto)
·Suomen kirjallisuuden historia

Lehtinen, Kristiina (filosofian maisteri., historian vanhempi lehtori (eläk.))
·Suomalaisuusmies Wolmar Schildt (1810 -1939)

Lehtonen, Olli (fil.kand. peruskoulun rehtori)
·Suomen historia

Louhivuori, Jukka
·Suomalainen virsikirja

Liimatainen, Kirsi (intendentti, FM, Mobilia auto- ja tiemuseo, 1996-)
·Tielläkulkijoiden opastaminen 1550 - 1930-luvuilla

Nuolijärvi, Pirkko (Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki)
· Suomen kielet

Ojala, Jaana (FM, Finnica-projektin sisältötoimittaja)
·Oi maamme Suomi...
·Suomen symbolit

Pakarinen, Olavi (perinneyhdyshenkilö, rakennusmestari, Tiehallinto, Kaakkois-Suomen tiepiiri, 1957-)
·Tielläkulkijoiden opastaminen 1550 - 1930-luvuilla

Sallamaa, Kari
·Suomen kirjallisuuden historia

Saari, Veli (FL, kasvitieteen lehtori, bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto)
·Keski-Suomen luonnon historia

Saressalo, Lassi (FT, Turun yliopiston folkloristiikan dosentti, folkooristiikan tuntiopettaja Åbo Akademissa)
· Kalendaaritraditioista ja vähän muistakin

Simojoki, Anssi
·Suomalainen virsikirja

Tykkyläinen, Markku (yhteiskuntamaantieteen ma. professori, maantieteen laitoksen johtaja, Joensuun yliopisto)
· Suomen maantiede