Kirjallisuutta


Avikainen, Risto 1976. Joutsan karjataloudesta ja meijeritoiminnasta. Joutsan kirja. Toim. Matti Musikka. JYY:n kotiseutusarja;12.

Cajan, Aune 1963. Keski-Suomen varallisuussuhteet vuoden 1800 varallisuusveroluettelon mukaan. Tutkielma : Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu. Suomen historia. - Julk. Keski-Suomi VII (1965), s. 7-127

Haverinen, Juhani. Konneveden maatalous. 1800-luvun puolivälistä 1950-luvulle. Konneveden kirja. Toim. Martti Linkola. JYY:n kotiseutusarja; 11.

Hietanen; Lea 1971. Keski-Suomen maanviljelys ja karjanhoito 1500- ja 1600-luvulla. Tutkielma : Jyväskylän yliopisto. Suomen historia. - Julk. Keski-Suomi 14 (1975), s. 109-174 Keski-Suomen museoyhdistyksen julkaisuja;14.

Keski-Suomen historia I - III. Toim. Mauno Jokipii. Keski-Suomen maakuntaliitto.

Keski-Suomen kuntien talous 1997. Keski-Suomen liiton julkaisu, C 72, 1998.

Keski-Suomen väestö- ja taloushistoriallinen bibliografia läänin perustamiseen saakka. toim. Mauri Mönkkönen. Jyväskylän yliopisto. Historian laitos, 1980.

Laitinen, Erkki 1978. Vanhakantaisen elannonharjoituksen kausi. Sumiaisten kirja. Toim. Heli Jokipii. JYY:n kotiseutusarja;15.

Lehtivaara, Rauli 1965. Luhangan maatalouden kehityksestä 1860-luvun katovuosista 1930-luvulle. Luhangan kirja. Toim. Keijo K. Kulha. JKKY:n kotiseutusarja; 3.

Lehtivaara, Rauli 1966. Hankasalmen maataloutta 1800-luvun puolivälistä 1930-luvulle. Hankasalmen kirja. Toim. Pertti P. Kuokkanen. JYY:n kotiseutusarja; 4.

Leinonen, Vappu 1971. Innovaatioita maa- ja karjataloudessa. Korpilahden Särkijoen kylän innovaatioista ja vuorovaikutustilanteista 1900-1971. Toim. Veikko Anttila. Kenttäseminaarin 1971 työraportti. Jyväskylän yliopiston tutkimuksia

Lindholm, Pirjo 1977. Viljaa, karjantuotteita ja puuta. Jyväskylän maalaiskunnan kirja. Toim. Jussi T. Lappalainen.

Myllykangas, Matti 1978. Vähän aikaa teollista elämää Konginkankaalla: (Matti Pasanen yrittäjänä) Konginkankaan kirja toim. Jorma Keränen JYY:n kotiseutusarja; 14.

Patrikainen, Seppo Erottelu ja varppaus : puun vesikuljetus Vaajakoskella 1997. Jyväskylän maalaiskunta.

Salminen, Martti 1967. Keski-Suomen toiminnalliset keskukset. Tutkielma: Helsingin yliopisto, Maantiede. - Julk.: Jyväskylä: Keski-Suomen maakuntaliitto

Strang, Mikko 2000. Ikkunat Päijänteelle päin. Iloniemen sahan historia. Iloniemi-seura.

Tuomi-Nikula, Outi. Karja saarilla ja yhteislaitumilla. Konneveden kirja. Toim. Martti Linkola. JYY:n kotiseutusarja;11.

Vilkuna, Janne 1978. Maatalouden siirtymävaihe. Sumiaisten kirja. Toim. Heli Jokipii JYY:n kotiseutusarja;15.

Voutilainen, Heli-Maija - Fredrikson, Erkki 2000. Keski-Suomi - maakuntako sekin on? Keski-Suomen museo.


Julkaisemattomat tutkielmat:

Koivula, Leena 1987. Keski-Suomen viljelyhistoriaa: siitepölytutkimus viidestä Keski-Suomen kunnasta. Lisensiaatintyö: Jyväskylän yliopisto. Biologia.

Ranta, Sirkka-Liisa 1987. Sahan lahti Kuhmoisten kirkonkylässä. Tutkielma: Helsingin yliopiston kansatieteen laitos.

Valjakka, Urho 1936. Kaskenviljely Keuruun pitäjässä. Tutkielma: Helsingin yliopisto. Suomen kieli.

Valtonen, Jukka 1972. Pohjoisen Keski-Suomen myllyt. Tutkielma: Jyväskylän yliopisto. Suomen historia.

Wilmi, Eija 1987. Petäjäveden maatalouden modernisoituminen noin v. 1870-1939.
Tutkielma: Jyväskylän yliopisto. Suomen historia & Taloushistoria.Linkkejä

Keski-Suomen TE-keskus
www.te-keskus.fi/keski-suomi

Keski-Suomen yrittäjät ry.
www.keski-suomi.yrittajat.fi/

Keski-Suomen maaseutukeskus.
www.maaseutukeskus.fi/ks/

Keski-Suomen liitto
www.keskisuomi.fi/

Länsi-Suomen lääninhallitus
www.laaninhallitus.fi/lansi

Keski-Suomen kauppakamari
www.centralfinlandchamber.fi/

Keski-Suomen metsänomistajien liitto
www.liitto.mhy.fi/keskisuomi/

Pohjoisen Keski-Suomen tietoverkko
www.aloha.fi/

Metsänhoitoyhdistykset
www.mhy.fi/

Seuturekisteri
www.kuntaliitto.fi/seuturekisteri/index.html

Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy
http://www.jamsek.fi

Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö
http://www.jykes.fi


Luovan alan tekijät, tapahtumat ja kohteet, sekä tietoa alan koulutuksesta ja tukijärjestelmistä www.luovapaja.fi


etusivulle