Näillä Keski-Suomen murteista kertovilla sivuilla tarkastellaan arkistoissa säilyneiden esimerkkien pohjalta vanhoja keskisuomalaisia murteita, jotka ovat nykyään jo korvautumassa yleispuhekielellä. Murteiden nykytilasta kertoo tietoisku: "Säilyvätkö murteet".

Keski-Suomen murteiden ominaislaatu selittyy alueen asutushistorian pohjalta. Savolaismurteisiin kuuluvan Keski-Suomen murteen perustana oli hämäläismurre, jonka savolaismurteet vähitellen peittivät alleen. Hämälais- ja savolaismurteiden lisäksi vaikutteita on saatu myös Keski-Pohjanmaan murteesta. Lopputuloksena on sekamurre, joka heijastelee väestöryhmien voimasuhteita maakunnan eri osissa. Muuttoliikkeen myötä alueelle tulleet uudet asukkaat ovat tuoneet kieleen oman lisänsä.

Maakunnan murteet jakautuvat kolmeen alaryhmään: 
ylös tekijät ja kuvalähteetPuhutaanko Keski-Suomessa savoa? -sivut ovat osa
FINNICA KESKI-SUOMI -sivustoa

webdesign Anssi Harjula 2001
© Finnica