FT Teppo Vihola
:
Liikenteellisestä motista valtateiden varteen

Keski-Suomen liikenneoloihin ovat vaikuttaneet runsaat vesistöt ja mäkinen maasto, sekä sijainti syrjässä tärkeistä kaupungeista ja kulkuväylistä. Vesistöt ovat tarjonneet laivoille oivan kulkuväylän, mutta samalla vaikeuttaneet maantieliikenteen kehitystä ja nostaneet rakennuskustannuksia. Päijänne on toiminut väylänä etelään ja Keitele pohjoiseen.

Ensimmäinen tie Keski-Suomeen rakennettiin 1500-luvulla mutta tieolot säilyivät huonoina useita vuosisatoja. Hevosajoneuvoille rakennetuista kärryteistä kehittyi pohja nykyiselle tieverkostolle. Kestopäällyste Keski-Suomen teille saatiin 1960-luvulla.

Rautatien vaikutuspiiriin Keski-Suomi pääsi 1800-luvun lopussa. ja rautateistä tuli pian sekä tavara- että henkilöliikenteen tehokkain kuljetusmuoto. Rautateiden ylivoima kesti 1960-luvulle, nykyisen valtatieverkoston valmistumiseen saakka. Tietoliikenteen osalta kehitys Keski-Suomessa on vastannut muun Suomen oloja.

 Maisema Jämsästä. Kuvattu 1985. MS. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto
1. Liikenteellisestä motista valtateiden varteen
2. Maantieverkko alkaa hahmottua
3. Vesitiestä ensimmäinen tehokas massatavaran kuljetusväylä
4. Rautatieliikenne syrjäyttää laivaliikenteen
5. Rautatiet edustivat teollista nykyaikaa
6. Maantieliikenteen kehittyminen
7. Oma lääni muuttaa liikenteellistä asemaa
8. Tietoliikenne Keski-Suomessa


ylös tekijät ja kuvalähteetwebdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica