K e s k i - S u o m e n    I l m a i l u m u s e o
www.jiop.fi/ksimuseo

Jyväskylän maalaiskunnnassa Tikkakoskella sijaitseva museo esittelee Suomen sotilasilmailun historiaa ja kehitystä, harrastusilmailua, koulutusta ja pelastautumista, kotimaista lentokoneteollisuutta ja Finnairin (ent. Aero oy:n) historiaa. Näyttelyn rungon muodostavat lentokoneet, lisäksi näytteillä on lennokkeja ja yli 400 lentokoneen pienoismallia. Vuonna 1989 museon yhteyteen siirrettiin myös Ilmavoimien viestimuseo.

 

 
H a a p a m ä e n
h ö y r y v e t u r i p u i s t o

www.martinsafarit.fi/veturipuisto/

Haapamäki, Keuruu. Höyryveturipuistosta löydät mm. Suomen suurimman pienoisrautatietalon, aitoja höyryvetureita sekä Tasavallan presidentin nimikkoveturin. Voit myös kokeilla resiinan kulkua kiskoilla ja nauttia alueen ravintolapalveluista.

 

 
K e s k i - S u o m e n
t i e l i i k e n n e m u s e o

www.radmus.pp.fi/html/tiem.htm

Petäjävedellä sijaitseva museo esittelee tieliikenteen historiaan kuuluvaa esineistöä ja aineistoa: autoja, polkupyöriä, linja- ja kuorma-autoja, hevospelejä sekä huoltoasemien välineistöä.
 

 
S u o l a h d e n    W a n h a    A s e m a
www.suolahti.fi

Suolahden Wanha Asema ympäristöineen on elävä esimerkki entisajan asemanseudun elämästä. Vanhan asemarakennuksen lisäksi alueeseen kuuluvat veturitalli ja rautatieläisten asuinalue asuintaloineen sekä puisto- ja satama-alue. Alue ja satama muodostavat arvokkaan liikenne- ja kulttuurihistoriallisen kokonaisuuden, joka on säilyttänyt hyvin alkuperäisen luonteensa. Arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema asemarakennus, sekä siihen kuuluva ratapiha rakennuksineen valmistui vuonna 1898. Suolahden kaupunki liittyi 1999 historiallisten asema-alueiden suojelusopimukseen. Nykyään asema palvelee kävijöitä monipuolisena näyttelytilana.
 

 
S i i p i r a t a s l a i v a
m s    E l i a s    L ö n n r o t

www.eliaksenristeilyt.fi/

Siipirataslaiva Elias Lönnrot, lempinimeltään Ellu, aloitti liikennöinnin 18.6.1986 Keuruulla. Ellu risteilee kesäkautena Hotelli Keurusselkään ja käy sunnuntaisin 30 km:n päässä Mäntässä. Muita pysähdyspaikkoja ovat Nyyssänniemen leirintäalue ja tarvittaessa Keski-Suomen rykmentti. Muina aikoina se toimii tilauksesta.


 

 
K e s k i - S u o m e n
m u s e o t i e t    j a   - s i l l a t

www.tiehallinto.fi/must/tmesite.htm

Myös tiehistoriallisesti arvokas kohde - tie tai silta - voidaan museoida. Tutustu aiheeseen Keski-Suomen tiepiirin sivuilla ja käy katsastamassa alueen museosillat ja tiet: Viherin silta Joutsassa, Heinäjoen silta, Pihtiputaalla sekä Koiviston museotie Äänekoskella
. 

 
P e t ä j ä v e d e n
r a d i o    j a    p u h e l i n m u s e o


Museo esittelee viestinnän historiaa - radioita ja puhelimia eri aikakausilta, sekä järjestää vaihtuvia näyttelyitä.
 

 


S u o m e n
t i e t o j e n k ä s i t t e l y m u s e o -
y h d i s t y k s e n    n ä y t t e l y
www.tietokonemuseo.saunalahti.fi/


Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksen aulatiloihin koottu näyttely esittelee tietojenkäsittelyn historian eri vaiheita.
Suomalaisesta atk-historiasta kerrotaan sadan vuoden ajalta ja esillä on laitteita reikäkorteista suurkoneiden kautta PC- ja kommunikaatiolaitteisiin. Mukana on mm. 1970-luvulla suunniteltu Cray 1S supertietokone, jonka keskusyksikkö painaa 5000 kg.


 

 
K e s k i - S u o m e n    m u s e o
www.jkl.fi/ksmuseo/ksmuseo.htm

Jyväskylässä sijaitsevan museon perusnäyttelyt "Jyväskylä - kaupunkiko sekin on?" ja "Keski-Suomi - maakuntako sekin on?" kertovat elävästi myös alueen liikenteen ja tietoliikenteen vaiheista.


 

 
H a l l i n p o r t t i

Kuoreveden Hallissa sijaitsevassa Hallinportissa on esillä lentämiseen ja lentotekniikkaan liittyvää kalustoa ja esineistöä sekä valokuvia.


 

ylös tekijät ja kuvalähteetwebdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica