K e s k i - S u o m e n    l i i k e n t e e s t ä
k e r t o v a a    k i r j a l l i s u u t t a
Alanen, Aulis J. 1948. Höyrylaiva Päijänteellä. Jyväskylä.
Antila, Kimmo 1992.
Nelostie Keski-Suomessa.
Jyväskylä.
Haasio, Ari 1989. Liikenne ja tietoliikenne. Muuramen kirja. toim. Pekka Ruuskanen JYY:n kotiseutusarja 27.

Heiskanen, Jorma 1996. Täyttä höyryä. Suolahden höyrymenneisyys. Jyväskylä.

Hujanen, Erkki 1990. Liikenne ja tietoliikenne. Kyyjärven kirja toim. Jarmo Koponen. JYY:n kotiseutusarja; 28.

Jokinen, Jukka 1994. Liikenne. Päivät seutuvilla Päijänteen: säynätsalolaisten kirja. toim. Matti Rautjoki JYY:n kotiseutusarja.

Jokinen, Jukka 1993. Keski-Suomen taloushistoria. Keski-Suomen historia 3: Keski-Suomi itsenäisyyden aikana. toim. Mauno Jokipii.

Jokipii, Mauno 1999. Keski-Suomen vaiheet keskiajalta kunnallishallintoon. Keski-Suomen historia 1. Jyväskylä.
Jyväskylän ympäristön matkaopas 1912.
toim. Suomen matkailuyhdistyksen Jyväskylän haaraosasto.
Näköispainos 1995.
Jämsen, Asko 1984. Äänekosken - Suolahden yksityisrautatie. Rautatiehistoriallinen arkisto 2. Loimaa.

Jääskeläinen, Aimo. Linja-autoliikenteen synty ja kehitys Keski-Suomessa. Linja-auto.

Kallioniemi Tauno 1965. Teiden ja siltojen rakentaminen ja kunnossapito viime vuosisadan Keski-Suomessa. Suomen historian pro gradu-työ. Jyväskylän Kasvatusopillinen korkeakoulu.

Keski-Suomen teillä 1997. Keski-Suomen tiepiiri 50 vuotta.
Erkki Laitinen et al. Tiemuseon julkaisuja.
Keski-Suomen tiepiiri. Jyväskylä.
Kurunmäki, Pentti 1966. Liikenne ja tiedon välitys. Hankasalmen kirja. Toim. Pertti P. Kuokkanen. JYY:n kotiseutusarja 4.

Lampinen, Olli 1977. Vesiliikenne. Jyväskylän maalaiskunnan kirja. Toim. Jussi T. Lappalainen. JYY:n kotiseutusarja.

Lampinen, Olli 1986. Liikenne, kauppa ja teollisuus. Kivijärven kirja. Toim. Martti Peltonen. JYY:n kotiseutusarja 23.

Lento, Eero 1963. Kestikievarit. Saarijärven kirja toim. Mauno Jokipii. JKKY:n kotiseutusarja 1.
Lento, Eero 1964. Liikenneolot. Pihtiputaan kirja. Toim. Jussi T. Lappalainen.
JKKY:n kotiseutusarja 2.

Makkonen, Asko 1975. Keski-Suomen puhelinolot vuosina 1885 - 1970. Keski-Suomi 14. Jyväskylä.

Markkanen Erkki 1988. Keski-Suomen taloushistoria. Keski-Suomen historia 2 : Keski-Suomi maakunta-ajatuksen synnystä itsenäisyyden aikaan. Toim. Mauno Jokipii.

Mikkilä, Jouko 1981. Leivonmäen liikenneolot. Leivonmäen kirja. Toim. Janne Vilkuna. JYY:n kotiseutusarja 18.

Noronen, Heikki E. 1976. Äänekoski - Suolahti rautatie. Asiatietoa ja muistitietoa kapearaiteisen radan historiasta. Moniste.

Palviainen, Ritva 1982. Keski-Suomen paikallis- ja kaukopuhelinliikennettä hoitaneet puhelunvälittäjät 1901 - 1979. Keski-Suomi 17. Saarijärvi.

Puranen, Aulis 1977 Hevoskärryiltä auton penkille. Jyväskylän maalaiskunnan kirja. Toim. Jussi T. Lappalainen. JYY:n kotiseutusarja.

Rajamäki, Tuula 1982. Postiolot Keski-Suomessa vuosina 1881 - 1917. Keski-Suomi 17. Saarijärvi.

Stolt, Eeva 1976. Liikenne. Konneveden kirja toim. Martti Linkola JYY:n kotiseutusarja 11.

Stolt, Eeva 1978. Tie- ja vesiliikenne. Sumiaisten kirja. Toim. Heli Jokipii. JYY:n kotiseutusarja 15.

Stolt, Eeva 1978. Tie- ja vesiliikenne. Konginkankaan kirja. Toim. Jorma Keränen.
JYY:n kotiseutusarja 14.

Valtonen, Rauni 1990. Karhumäet Keljossa.
Keskisuomalaista siviili-ilmailua 1925-1939.
Keski-Suomen Ilmailumuseon julkaisuja 1.
Torikka, Pertti 1965. Liikenne ja postilaitos. Luhangan kirja toim. Keijo K. Kulha. JKKY:n kotiseutusarja 3.

Vesanen, Pentti 1976. Liikenne ja tiedonvälitys. Joutsan kirja. Toim. Matti Musikka
JYY:n kotiseutusarja 12.


Vihola, Teppo 1983. Keuruun ja Pihlajaveden historia 1860-1917. Vanhan Ruoveden historia III:3:1. Keuruu

Tommila, Päiviö, 1972. Jyväskylän kaupungin historia 1. Jyväskylä.

L i i k e n t e e n    h i s t o r i a n    y l e i s t e o k s i a
Kiiskinen, Kyösti - Ahonen, Seppo 1996. Rautahevon kyydissä. Jyväskylä.

Lukkarinen - Nurmimaa 1988. Kun telkkari Suomeen tuli. Kirjayhtymä.

Lyytinen - Vihavainen - Salokangas - Ilmarinen 1996. Yleisradion historia 1926 - 1996. WSOY.

Paananen, Vellamo - Pakkanen, Esko 1993. Keiteleeltä Iisvedelle. Kymijoen latvavesien höyrylaivaliikenteen historiaa. Heinola.

Pesari, Pentti 2000. Näköradiosta digitelevisioon. STH julkaisuja Nro 3, Helsinki

Radoilta ja ratojen varsilta 1963. Rautatieläisten elämää entisaikaan heidän itsensä kuvaamana. Toim. Ilmar Talve. Porvoo.

Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta. Osat 1-3. Tielaitoksen julkaisusarja.

Wallin (Voionmaa), Väinö 1893. Suomen maantiet Ruotsin vallan aikana. Kuopio

Valtion rautatiet 1912 - 1937 I - II. Helsinki 1937

Valtion rautatiet 1862-1912. Helsinki 1912.

Viertola Juhani 1984. Suomen teiden historia I, Pakanuuden ajalta Suomen itsenäistymiseen, Tie- ja vesirakennusten ylihallitus, Helsinki.ylös tekijät ja kuvalähteetwebdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica