block

<< ITSETEHDYSTÄ OSTETTUUN -PÄÄSIVULLE

KIRJALLISUUS


KÄSITYÖ
 • Gylldén, Pertti 1995. ”On tosi huopaset eikä mitkään villapussit”. Partalan kyläkirja Jämsästä. Jämsä.
 • Heinänen, Seija 1991. Kansan ryijyt. Teoksessa Kuhmoisten ryijy kautta aikojen. Toim. Kaj Asplund. Kuhmoinen.
 • Heinänen, Seija 2000. Aikamatka käsityöhön. Suomen käsityön museon julkaisuja 18. Jyväskylä.
 • Keski-Suomen historia 1-3. Toim. Mauno Jokipii. Jyväskylä 1988-1999.
 • Korpola, Leena 1982. Keski-Suomen ryijyt. Keski-Suomen museon monistesarja 2/1982. Jyväskylä.
 • Korpola, Leena 1982. Keski-Suomen ansiokotiteollisuus 1800-luvun puolivälistä toisen maailmansodan päättymiseen saakka. Suomalaisen ja vertailevan kansatieteen pro gradu -työ, Jyväskylän yliopisto.
 • Kuoppamäki, Lauri - Pohjola, Emil 1934. Suomen suksi, sen vaiheet, valmistus ja hoito. Käsiteollisuuskirjasto N:o32. Helsinki.
 • Käsityö - mitä se on? Work done by hands - what is it? Raportti kansallisesta tilanteesta - Report on the situation in Finland. Toim. Seija Heinänen ja Tapio Periäinen. Suomen käsityöneuvoston julkaisu. Jyväskylä 1997.
 • Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 barometri. Käsi- ja taideteollisuusliitto ry ja kauppa- ja teollisuusministeriö. Helsinki 2001.
 • Minkkinen, Tellervo 1973. Keskisuomalainen ryijy. Keski-Suomi 12. Jyväskylä.
 • Muuttuvat käsityöammatit. Toim. Anne Pihlajaniemi. Suomen käsityön museon julkaisuja 17. Jyväskylä 2000.
 • Myllykoski, Helene 1989. Soutuvene. Suomen kotiteollisuusmuseon monisteita 6. Jyväskylä.
 • Peateu Sjöberg, Gunilla 1999. Huopa käyttötuotteesta taiteeseen. Jyväskylä.
 • Rovamo, Pertti - Lintunen, Martti 1995. Suomalainen puuvene. Porvoo.
 • Toikka-Karvonen, Annikki 1971. Ryijy. Helsinki.
 • Valjakka, Sirkka 1982. Keski-Suomen kirkkovakat. Keski-Suomi 17. Saarijärvi.
 • Valonen, Niilo 1952. Geflechte und andere Arbeiten aus Birkenrindenstreifen unter besonderer Berücksichtigung finnischer Tradition. Kansatieteellinen arkisto IX. Helsinki.
 • Virrankoski, Pentti 1994. Käsityöstä leivän lisää. Suomen ansiokotiteollisuus 1986-1944. Historiallisia tutkimuksia 186. Helsinki.
 • Voutilainen, Heli-Maija 1997. Tuohen taipumuksia. Keski-Suomen museon monistesarja 2/97. Jyväskylä.
<< ITSETEHDYSTÄ OSTETTUUN -PÄÄSIVULLE

block