S A N K A R U U D E N   S A L A T
Suomalaisen sankaruuden teemat, tarinat ja tekijät esikristilliseltä ajalta nykypäivään
JUHA SIHVOLA
Sankareiden alennusmyynnistä uuden vuosituhannen sankaruuteen

Tiivistelmä esitelmästä Jyväskylässä 5.5.2000

Professori, Jyväskylän yliopistoEmme ehkä elä sankareiden aikaa, kahdesta syystä. Demokraattinen yhteiskunta kunnioittaa ihmisarvoa kyvyistä ja suorituksista riippumatta. Toisaalta markkinatalous johtaa halujen demokratiaan. Se suosii valintoja, jotka tuottavat pääomalle suurimman tuoton. Elämyksellisyyden pakkomielle, tylsyyden pelko ja lyhytjänteinen kulutushedonismi ovat markkinayhteiskunnan ilmiöitä.

Sankaruutta edustavat ne, joilla on valmiudet sopeutua järjestelmään ja saavuttaa markkinamenestystä. Alennusmyyntisankarin ominaisuuksilla on arvoa vain taloudellisen menestyksen resursseina. Ihailua saa psyykkaamalla itsensä menestyväksi sisäiseksi sankariksi tai vain tekemällä ovelan pörssimanööverin.

Rajoittamaton markkinatalous on itsensä tuhoava järjestelmä, joka toteuttaa Marxin ennusteen: talous hallitsee vieraana voimana, levittää lonkeronsa kaikkialle ja johtaa romahdukseen. Globalisaatio on tehnyt Marxin uhkakuvan ajankohtaiseksi. Castellsin analyysi globalisaatiosta seuraa Marxin jalanjälkiä: paikallisista siteistä irrottautuvat verkostot hallitsevat elämäämme ja johtavat polarisaatioon. Globaalin kapitalismin vastavoimaksi nousevat kuitenkin identiteettiliikkeet, joiden kautta ihmiset kokevat elämänsä merkitykselliseksi.


alkuun


Siksi puhdasta markkinataloutta ei esiinny vaan sillä on reunaehdot, kuten oikeusvaltio ja moraali. Markkinoilla tulee olla kurinalaisia, määrätietoisia ja pitkäjänteisiä toimijoita, joita eivät ohjaa mielihyvän, elämysten ja välinearvojen maksimointi vaan korkeampia itseisarvoja tavoitteleva kunnianhimo. Raaka markkinajärjestelmä ei edes menesty vaan informaatioajan menestystekijöihin kuuluvat paikallinen identiteetti, demokraattinen kansalaisyhteiskunta ja hyvinvointipolitiikka.

Osaavia, kekseliäitä, elämäänsä hallitsevia yksilöitä ei synny, jos heitä pyritään tuottamaan vain taloudellisin motiivein. Autonominen yksilö kykenee elämään klassista hyvää elämää, jossa toteutuvat ajattelun, tunteiden, ruumiin ja yhteisöelämän inhimilliset kyvyt. Tärkein hyve on käytännöllinen järkevyys: valmius valita itseisarvoiset päämäärät, punnita niiden suhteet, toteuttaa niitä harkitusti ja osallistua päätöksentekoon hyvän yhteiskunnan rakentamiseksi.

Sankaruus voi motivoida pyrkimystä hyvään elämään. Oikea sankaruus ei ole taloudellis-välineellistä suorituskykyä. Talous voi olla yksi sankaruuden kenttä, muita ovat politiikka, urheilu, tiede ja taide, mutta myös arkinen elämä. Hyvä yhteiskunta tarvitsee ihmisarvon kunnioitukseen perustuvaa moraalia mutta myös sankarillista suurisieluisuutta.


alkuun paluu etusivullewebdesign © Päivi Hintsanen 2000
© Finnica