Mikko Kankainen
Keski-Suomi tänään

Keski-Suomen liitto
www.keskisuomi.fi/

Keski-Suomen maakuntaliitto on alueellinen kehittämisviranomainen, joka vastaa maakunnan yleisestä kehittämisestä ja suunnittelusta. Liitto ajaa maakunnan, kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja, sekä palvelee niitä tuottamalla kehittämisohjelmia, -ideoita, -hankkeita, selvityksiä ja tutkimuksia. Keski-Suomen liitto on kuntayhtymä, jonka jäseniä ovat keskisuomalaiset kunnat ja kaupungit. Maakuntaliitto ohjaa myös eräiden EU:n alue- ja rakennepoliittisten ohjelmien toimeenpanoa maakunnassa.
Yhteystiedot:
Sepänkatu 4, 400100 Jyväskylä
Puh. (014) 652 200 Fax. (014) 652 277
e-mail: info@keskisuomi.fi


Länsi-Suomen lääninhallitus, Keski-Suomen palveluyksikkö
www.laaninhallitus.fi/lansi

Keski-Suomi kuuluu Länsi-Suomen lääninhallituksen alaisuuteen. Lääninhallitus hoitaa sosiaali- ja terveyshallintoon, opetus- ja kulttuurihallintoon, poliisi-, pelastus- ja liikennehallintoon, kuluttaja- , kilpailu- ja elintarvikehallintoon, eläinlääkintähuoltoon ja eläinsuojeluun, oikeushallintoon sekä
liikunta- ja nuorisotoimeen liittyviä tehtäviä, edistäen, seuraten ja arvioiden toimialaansa kuuluvien palvelujen toteutumista. Lääninhallitukset huolehtivat toimialallaan valvonnasta ja tarkastuksesta sekä eräistä luvista. Lääninhallitukset tekevät rahoituspäätöksiä toiminta-alueellaan toteutettavista, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista EU:n rakennerahastohankkeista.
Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä, Postiosoite: PL 41, 40101 Jyväskylä
Puh. 0205 17 141 Fax. 0205 17 4346


Keski-Suomen TE-keskus
www.te-keskus.fi/keski-suomi

Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) on valtion alueellinen palvelukeskus. Se toteuttaa alueellaan elinkeino-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa ja on maakunnan merkittävin rahoittaja niin kansallisessa kuin EU-rahoituksessa. TE-keskus palvelee aloittavia yrittäjiä, pk-yrittäjiä, maaseutuyrittäjiä sekä työvoimatoimistoverkoston kautta työnantajia ja työnhakijoita. Järjestäen neuvontaa, koulutusta, rahoitusta ja kehittämispalveluja. TE-keskus osallistuu ja vaikuttaa koko Keski-Suomen maakunnan kehittämiseen, tavoitteena elinvoimainen ja monipuolinen elinkeinorakenne sekä tasapainoinen aluerakenne.
Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä. Postiosoite: PL 44, 40101 Jyväskylä
Puh. (014) 410 4600 fax. (014) 410 4606
e-mail: keski-suomi@te-keskus.fi,


Keski-Suomen yrittäjät ry.
www.keski-suomi.yrittajat.fi/

Keski-Suomen yrittäjien oma järjestö on myös Suomen yrittäjien alaosasto. Se tarjoaa jäsenilleen jäsenetuja sekä mahdollisuuden liittyä yrittäjäverkostoon, valvoo jäseniensä etuja sekä tiedottaa ja neuvoo mm. oikeusasioissa.Yhteystiedot: Yliopistonkatu 34, 40100 JYVÄSKYLÄPuh: 010 802290


Keski-Suomen maaseutukeskus
www.maaseutukeskus.fi/ks/

Keski-Suomen Maaseutukeskus on maakunnallinen maatilatalouden, maaseutuyrittämisen, koti- ja kalatalouden kehittämis- ja neuvontajärjestö. Maaseutukeskuksen toimialueena on koko Keski-Suomen maakunta lukuun ottamatta Kuhmoisten ja Joutsan kuntaa. Maaseutukeskus toimii aktiivisesti maatilojen ja maaseutuyritysten liiketoiminnan ja tuotannon kehittäjänä. Tavoitteena on avustaa maaseutuyrittäjiä saavuttamaan toiminnastaan mahdollisimman hyvä taloudellinen tulos unohtamatta tuotannon eettisyyttä, ympäristövaikutuksia ja yrittäjien elämänlaatua sekä työmäärää. Yhteystiedot:
Käyntiosoite: Kauppakatu 19 B, Jyväskylä Postiosoite: PL 112, 40101 Jyväskylä
Puh. 014-4437 200 Fax. 014-4437 205
e-mail: keski-suomi.maaseutukeskus@ksmsk.fi


Keski-Suomen metsänomistajien liitto
www.liitto.mhy.fi/keskisuomi/

Keski-Suomen Metsänomistajien Liitto ry toimii metsänomistajien ja heidän organisaatioidensa alueellisena edunvalvontajärjestönä sekä metsäpoliittisena ja puukaupallisena vaikuttajana. Liiton palveluita ovat mm. Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, puukauppa- ja puunkorjuupalvelut, metsä- ja ympäristöpoliittiset sekä maankäyttöön liittyvät palvelut, vero- ja toimistopalvelut. Metsänomistajien liitto välittää myös tarvikkeita ja materiaaleja.
Yhteystiedot:
Osoite: Keskustie 20 C, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. (014) 4437 370, 0400 - 648 025
e-mail: keski-suomi@mhy.


Keski-Suomen kauppakamari
www.centralfinlandchamber.fi/

Kauppakamarijärjestö valvoo koko elinkeinoelämälle yhteisiä etuja ja edistää yritysten toimintaedellytyksiä sekä alueellisesti, valtakunnallisesti että Euroopan unionissa. Keski-Suomen kauppakamari toimii alueensa yritysten edunvalvonta-, yhteistyö- ja palveluorganisaationa. Keski-Suomen Kauppakamari välittää kansainvälisiä yhteyksiä ja ylläpitää keskisuomalaisten vientiyritysten rekisteriä, järjestää koulutustilaisuuksia sekä toimii aktiivisesti mukana maakunnan strategiatyössä yhdessä muiden kehittäjäorganisaatioiden kanssa.
Yhteystiedot:
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 652 400, fax (014) 652 411
Lähde: seuturekisteri www.kuntaliitto.fi/seuturekisteri/index.html
Tiedot päivitetty huhtikuussa 2002


Jyväskylän seutukunta: JYKES Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö
www.jykes.fi

Toiminta-alue: Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta, Laukaa, Muurame
Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Ritva Nirkkonen
Sepänkatu 4,40100 Jyväskylä
Puh. (014) 652 101 Fax. (014) 652 129
ritva.nirkkonen@jykes.fi


Kaakkoisen Keski-Suomen seutukunta: Kaakkoisen Keski-Suomen Seutu - seutusopimus

Toiminta-alue: Hankasalmi, Joutsa, Leivonmäki, Luhanka, Toivakka
Yhteystiedot: Seutuvastaava Kimmo Hyykoski
Puh.(014) 840 6615
e-mail:kimmo.hyykoski@optem.fi


Keuruun seutukunta: Keurusselkä-hanke

Toiminta-alue: Keuruu, Multia, Petäjävesi
Yhteystiedot: Kaupunginjohtaja Timo Louna
PL 65, 42700 Keuruu
Puh. (014) 7517 110, 040 503 2711 Fax. (014) 771 872
e-mail: timo.louna@kaupunki.keuruu


Jämsän seutukunta: JÄMSEK - Jämsän Seutukunnan Kehitys Oy
www.jamsek.fi

Toiminta-alue: Jämsä, Jämsänkoski, Korpilahti, Kuhmoinen
Yhteystiedot: Toimitusjohtaja Hannu Weijo
Lamminsuontie 4, 42100 Jämsä
Puh. (014) 742 042, 0400 849 874 Fax. (014) 714 007
e-mail: hannu.weijo@jamsek.fi


Äänekosken seutukunta: Ääneseudun elinkeinotoimen yhteistyön aluetoimikunta

Toiminta-alue: Konnevesi, Sumiainen, Suolahti, Äänekoski
Yhteystiedot: Yritysneuvoja Jouko Varis
Kauppakatu 10, 44100 Äänekoski
Puh. (014) 574 2208
jouko.varis@aanekoski.fi


Saarijärven seutukunta: Saarijärven seutujohtoryhmä -seutusopimus

Toiminta-alue: Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pylkönmäki, Saarijärvi
Yhteystiedot: Kunnanjohtaja Mika Rossi
PL 13, 43701 Kyyjärvi
Puh. (014) 4170 201, 0400 644 055
mika.rossi@kyyjarvi


Viitasaaren seutukunta: Wiitaseudun Unioni -seutusopimus

Toiminta-alue: Kinnula, Pihtipudas, Viitasaari
Yhteystiedot: Kunnanjohtaja Erkki Nikkilä
PL 36, 44801 Pihtiputaan kunta
Puh. (014) 5794 210, 040 701 9798
e-mail: erkki.nikkila@pihtipudas.fi
etusivulle