T ä m ä   s i v u s t o  kertoo miten Keski-Suomen alueella on aikojen kuluessa hankittu toimeentulo. Alareunan aikajana antaa pikakatsauksen aiheeseen ja artikkelien sekä tietoiskujen kautta voit syventyä tarkemmin talouden eri puoliin. Verkkonäyttely "Tapion vuosi" on kuvakertomus perinteisin keinoin työtään tekevän maanviljelijän vuodesta. Sivuilta löytyy myös kirjallisuusvinkkejä, linkkejä muihin aiheeseen liittyviin sivustoihin sekä lista mielenkiintoisista käyntikohteista.

K e s k i - S u o m e n   t a l o u t t a  hallitsi 1950-luvun puoliväliin saakka maatalous. Teollisuuden vallankumouksen ulottuessa myös Keski-Suomeen, alueen suuret metsät tarjosivat vahvan pohjan metsäteollisuudelle. Metsäteollisuuden ohella metalliteollisuus nousi tärkeäksi teollisuuden alaksi. Talouden rakennemuutos johti Keski-Suomessakin 1970-80-luvulla maaseutujen autioitumiseen. Asukkaiden muuttaessa kaupunkeihin ja taajamiin alkutuotannossa työskentelevien määrä väheni, mutta teollisuuden ja palveluelinkeinojen parissa työskentelevien määrä lisääntyi.

T ä m ä n   p ä i v ä n  Keski-Suomessa toimeentulon perustan muodostavat perinteisesti vahvat metsä-, paperi-, metalli- ja kemianteollisuus. Maa- ja metsätalouden osuus on korkeampi kuin maassa keskimäärin. Viime vuosina voimakkaasti kasvaneita aloja edustavat informaatioteknologia, elektroniikka- sekä graafinen teollisuus. Teollisuuden ohella ovat kehittyneet erilaiset palvelut. Täysin ongelmatonta talouselämä ei nykyäänkään ole: Keski-Suomen vaikein ongelma on koko maakuntaa koetteleva rakenteellinen työttömyys.

Keskisuomalaista taloushistoriaa -sivut ova osa
Finnica Keski-Suomi -sivustoa