1600-luvun alussa Ruotsi ja sen mukana Suomi siirtyivät merkantilistiseen kauppapolitiikkaan: ulkomaankauppaa saivat käydä vain tietyt kaupungit, tapulikaupungit. Maaseudulla - eli koko Keski-Suomen alueella kaupankäynti oli kielletty. Myös käsityöläisten toiminta keskitettiin kaupunkeihin, tärkeimmät käsityöläiset, kuten suutarit ja räätälit, saivat toimia myös maaseudulla. Kaskiviljely säilyi peltoviljelyn rinnalla ja metsistä saatiin tervaa, joka käytettiin lähinnä kotitarpeisiin.

Kuvassa Turun kaupunki, joka oli 1500-1600-luvulla keskisuomalaisten kauppapaikka. Kaupunkiin vietiin myytäväksi mm. turkiksia, viljaa ja kapahaukia. Turun tammimarkkinat, Heikin markkinat, olivat keskisuomalaisisille vuoden tärkein kauppatapaus. Kuva: Skjöldebrand, A. F. 1801. Helsingin yliopiston Helmi- tietokanta.


etusivulle