Kaupunginjohtaja Pekka Kettusen avaussanat

Ensimmäinen Finnican valtakunnallinen seminaari järjestettiin 8-9.4.1999 otsikolla Näkökulmia suomalaisuuden tutkimukseen ja ymmärtämiseen.

Seminaarissa käytiin läpi suomalaisten geenikarttaa, kansallistunteen kehittymistä, suomalaisuuden muuttuvia muotoja, ugrilaisuutta ja eurooppalaisuutta, kieltä, Suomi-kuvan pimeitä puolia sekä suomalaista, ruotsinsuomalaista tai saamelaista suomalaisuutta. Toisen päivän päätöskeskusteluun osallistui myös silloinen tasavallan presidentti Martti Ahtisaari.

Tänään päivälleen 5 vuotta myöhemmin olemme todistamassa Jyväskylän kaupungin käynnistämän kehittämishankkeen, Suomalaisuuskeskus Finnican, ensimmäistä etappia matkalla kohti päätavoitetta, Suomalaisen kulttuurin virtuaalikeskusta. Käyty tie on ollut pitkä ja suunnitelmat ja tavoitteet ovat matkalla muuttuneet.

Monialaista yhteistyötä korostavalle ja internetiä hyödyntävälle ei-institutionaaliselle hankkeelle ei ollut vaikea saada hyväksyntää. Siitä kertoo esimerkiksi hankkeen 20- jäseninen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana on toiminut Eduskunnan puhemies Riitta Uosukainen ja jonka tuorein jäsen on europarlamentaarikko Ulpu Iivari.

Hyväksynnästä huolimatta kesti suhteellisen kauan, ennen kuin Finnican verkkohankkeet muuttuivat myös rahoitukseksi. Matkan varrella suomalaisen kulttuurin verkkosivusto muuttui maakunnalliseksi pilotiksi, Kulttuurin Keski-Suomi -portaaliksi, joka tänään kahden vuoden työn jälkeen julkistetaan Finnica Keski-Suomi -internetsivustona.

Jyväskylän kaupunki on vahvasti kehittämässä verkostokaupunkia useiden kuntien ja toimijoiden kanssa. Seudullisuus, verkostoituminen ja virtuaalisuus ovat luonteva tämän päivän ja ennen kaikkea tulevaisuuden toimintamalli.

Kiitän Jyväskylän kaupungin puolesta hankkeen päärahoittajaa Länsi-Suomen lääninhallitusta sekä kaikkia niitä yhteisöjä ja yrityksiä, jotka ovat osallistuneet kanssamme hankkeen rahoitukseen ja toteutukseen.

Kiitän myös Jyväskylän yliopistoa yhteistyöstä ja osallistumisesta myös tämän Finnica-seminaarin järjestämiseen.

Lämmin kiitos jokaiselle hankkeessa mukana olleelle.

Kolme vuotta sitten Finnican neuvottelukunnan kokouksessa (Suomen Akatemiassa) opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi (silloin Härkönen) totesi kohteliaasti, että Jyväskylä on "näissä" asioissa kaksi vuotta muita edellä. Uskon, että edelläkävijän rooli jatkuu.

Tervetuloa!


muut puheet >>