Professori Terho Itkonen haastatteli Ville Salmista Äänekoskella vuonna 1976 . Kuvaaja Jakko Yli-Paavola. Kuva Kotus.

ääninäyte


tekstinäyte


Pohjoisen Keski-Suomen eli entisen Keski-Suomen läänin pohjoispuoliskon murteet ovat huomattavasti savolaisvoittoisempia kuin Päijät-Hämeen murteet. Vallitsevaa tilannetta kuvaa hyvin se, että Keski-Suomen murteissa tavataan sekä kaikki Päijät-Hämeen murteiden itäiset piirteet että koko joukko niille vieraita savolaisuuksia.

Keski-Suomen murteet liittyvätkin jo varsin saumattomasti sydänsavolaiseen murteistoon, erityisesti sen pohjoisryhmään. Niiden lähisukuisin kielimuoto on kuitenkin ns. metsäsuomalaisten murre, jota puhuttiin 1950-luvulle saakka Vermlannissa ja vähän muuallakin Keski-Ruotsin ja Norjan rajaseudulla. Metsäsuomalaisten esivanhemmat olivat kuten tunnettua lähtöisin pääosin Rautalammin suurpitäjästä eli nykyisestä Keski-Suomesta.

 webdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica

Keuruun murteet Päijät-Hämeen murteet