Professori Aila Mielikäinen:
Säilyvätkö murteet?


Kysymys murteiden säilymisestä viittaa sellaiseen käsitykseen, että jokin ihmisten pitkään puhuma kielimuoto katoaa kokonaan ja vaihtuu esimerkiksi yleis- tai kirjakieleen. Suomen vanhat aluemurteet eivät ole kuitenkaan menneinä vuosisatoinakaan säilyneet samanlaisina, vaan nykyinen murrejakomme itä- ja länsimurteisiin sekä niiden alaryhmiin on muovautunut vähitellen. Jokapäiväisen puhekielen muuttuminen on kuitenkin ollut hidasta, ja vieraiden murteiden vaikutteet ovat levinneet vähitellen.

Murteet sekoittuvat entistä nopeammin
Väistyvät ja säilyvät piirteet
Vahvistuvat piirteet
Ympäristön murteet vaikuttavat
Aluepuhekieli on tasoittunutta murretta

 Ääninäyte

Tekstinäytteet


 webdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica