W W W - L I N K I T

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
http://www.kotus.fi/

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos
http://www.jyu.fi/fennicum/

Suomen murteet - opintokokonaisuus
http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/8kieletkirjallisuus/aidinkieli/murteet/

KESKI-tietokanta sisältää viitetietoina keskisuomalaista kirjallisuutta ja artikkeleita
http://www.jkl.fi/kirjasto/maakunta/keskitietokanta.html

Jämsän kotiseutusivut - tietoa Jämsän murteesta sekä juttuja, kaskuja ja sanontoja
http://kirjasto.jamsa.fi/kotiseutu/murre/index.html

 

K I R J A L L I S U U S

Keski-Suomi

Ei hätiä mitiä. Sananparsia Jousan murrealueelta. Lions club Joutsa, 1984.

Hallanmäki, Irene. Nominaalirakenteet Jyväskylän puhekielessä. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 2001

Hankasalmelaisia sananparsia ja sanontoja. Lions club Hankasalmi, 1988.

Herlin, Hanna. Paikannimet ja murre. Leivonmäen kirja. (Toim. Janne Vilkuna.)
JYY:n kotiseutusarja 18, 1981.

Huuhtanen, Kaisa. Havaintoja Saarijärven murteesta. Saarijärven kirja. (Toim. Mauno Jokipii.) JKKY:n kotiseutusarja, 1963.

Itkonen, Terho. Kuoreveden ja Keuruun murretta: tekstejä ja sandhiseikkojen tarkastelua. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki, 1972

Jaatinen, Tiina : Keuruun maankohoumien nimet. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 1993.

Julkunen, Eija. Palokkalaisten käsityksiä tiennimistä. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 1998.

Kauppinen, Merja. Kivijärven vesistönnimet. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 1993.

Kuivaniemi, Sirpa. Jyväskylän koululaisslangi. Havaintoja peruskoulun yläasteikäisten slangisanastosta. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 1998.

Köykkä, Arto. Jokilaakson sanat ja puheet. Jokvarren joulu 1983.

Lehtinen, Raija. Pihtiputaan murretta: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 21 Suomen kielen näytteitä; 13. Helsinki, 1982.

Lehtonen, Kerttu. Muutamia Karstulan murteen sanontatapoja. Karstulan seudun joulu 1966.

Lähdesmäki, Leena. Jämsän kantatalojen nimistön hämäläinen nimikerrostuma. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 2000.

Mielikäinen, Aila. Joutsan murteesta. Joutsan kirja. (Toim. Matti Musikka.)
JYY:n kotiseutusarja 12, 1976.

Mielikäinen, Aila. Nykypuhesuomen alueellista taustaa. Esimerkkinä Jyväskylän aineisto.
Virittäjä 86/1982.

Mielikäinen, Aila: Puhdasta suomea Suomen sydämessä. Jyväskylän kirja: katsauksia kaupunkielämän vaiheisiin 1940-luvulta 1990-luvulle (toim. Ilkka Nummela). Jyväskylän kaupunki, 1997.

Monthan, Susanna. Suolahden kadunnimet. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 2000.

Nykysuomalaisen puhekielen murros. Jyväskylän osatutkimus. Jyväskylän yliopiston Suomen kielen ja viestinnän laitoksen julkaisuja (useita osia)

Rautkorpi, Esko. Konnevesi - Keski-Suomen ja Pohjois-Savon murteiden rajapitäjä. Konneveden kirja. (Toim. Martti Linkola). JYY:n kotiseutusarja 11, 1976.

Rautkorpi, Esko. Jyväskylän maalaiskunnan kansankielestä.
Jyväskylän maalaiskunnan kirja.(Toim. Jussi T. Lappalainen ) JYY:n kotiseutusarja 13, 1977.

Rautkorpi, Esko. Sumiaisten murteesta.
Sumiaisten kirja. (Toim. Heli Jokipii.) JYY:n kotiseutusarja 15,1978.

Rutanen, Terttu. Hankasalmen murteesta. Hankasalmen kirja. (Toim. Pertti P. Kuokkanen) JYY:n kotiseutusarja 4, 1966.

Salonen, Anneli: Koskenpään paikannimistä. Maankohoumat ja -laskeumat liitynnäisineen ja siirrynnäisinen. Pro gradu työ, Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos, 1997.

Sananparsia ja sanontoja Multialta. Multian Marttayhdistys ry, 1980.

Savijärvi, Ilkka - Yli-Luukko, Eeva. Jämsän äijän murrekirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki,1994

Savijärvi, Ilkka. Hämäläismurteen muuttuminen Päijänteen länsirannalla.
Murteen matkassa: juhlakirja Alpo Räisäsen 60-vuotispäiväksi. Studia Carelica Humanistica,1995.

Suihkonen, Paavo. Muuramen murteesta ja paikannimistä. Muuramen kirja. (Toim. Pekka Ruuskanen.) JYY:n kotiseutusarja 27, 1989.

Suojanen, M. K. Konginkankaan murteesta. Konginkankaan kirja. (Toim. Jorma Keränen). JYY:n kotiseutusarja 14, 1978.

Yli-Luukko, Eeva. Jämsän murretta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 10, Suomen kielen näytteitä; 8. Helsinki, 1980.

Yli-Luukko, Eeva: Joutsan murretta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Suomen kielen näytteitä 31. Helsinki, 1990.

Yli-Luukko, Eeva. Saarijärven murretta. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki, 1997.

Yleisteokset

Suomen kansan murrekirja. Sanakirjasäätiön toimituksia. Helsinki, 1992.

Suomen murteiden sanakirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Helsinki (useita osia)

Muuta

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitoksella useita Keski-Suomen murteisiin liittyviä tutkielmia

ylös