Ananias Kukkasta haastateltiin Joutsassa vuonna 1965. Kuvaaja Matti Punttila. Kuva  Kotus.

ääninäyte


tekstinäyte


Päijät-Hämeen murteisto on sisäisesti yhtenäinen. Syynä on alueen sijainti päämurteiden rajavyöhykkeellä: hämäläis-savolaisista aineksista syntynyt kielimuoto on jatkuvasti saanut vaikutteita sekä idästä että lännestä. Siksi sille tyypilliset murrepiirteet tunnetaan useimmiten myös jollakin taholla sen naapuristossa.

Päijät-Hämeen murteiden selvin yhteinen tuntomerkki on vaihtelematon ht yleiskielen ts-yhtymän vastineena sekä pääpainollisen tavun jäljessä (mehtä : mehtän) että kauempana sanassa (tarvihtee : tarvihten), mutta sekin on - kuvaavaa kyllä - savolaisen ja hämäläisen edustustavan sekaantuma: savolainen kvaliteetti (mehtä, tarvihtoo) on siinä yhdistetty hämäläiseen kvantiteettiin (mettä : mettän, tarvittee : tarvitten).

Lisää...webdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica

Pohjoisen Keski-Suomen murteet Keuruun murteet