Elämää metsästä
block
Metsäaiheisia linkkejä
block

block

Kuva: Hannu Ahonen. Metsähallituksen sivut www.metsa.fi

Metsäntutkimuslaitos www.metla.fi

Keski-Suomen ympäristökeskus http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=79&lan=fi

Keski-Suomen Lintutieteellinen Yhdistys ry. on valtakunnallisen BirdLife Suomen jäsenjärjestö. Sivuilta löytyvät mm. Keski-Suomen parhaat lintupaikat, tiedot viimeisimmistä havainnoista ja mahdollisuus ilmoittaa omista havainnoistaan. www.birdlife.fi/ksly/

Suomen Metsäyhdistys Ry:n sivut www.forest.fi

Metsäteollisuuden sivut www.forestindustries.fi

Suomalaiset metsänhoitoyhdistykset www.mhy.fi

Maa- ja metsätalousministeriö www.mmm.fi

Keski-Suomen luontomuseo www.jyu.fi/tdk/museo/ksluomu.html

Metsä vastaa -palvelu tarjoaa ajantasaista, luotettavaa tietopalvelua metsästä. Tietoa on koottu mm. metsän- ja ympäristönhoidosta, metsävaroista ja metsäteollisuudesta. Palvelu on suunnattu metsä- ja ympäristöalan toimittajille ja päättäjille, metsänomistajille ja kaikille metsäammattilaisille. Kouluopetukseen on oma sisältökokonaisuus.
www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=3086

Metsäpolku: virtuaaliretki suomalaisiin metsiin
www.smy.fi/koulut/polku

Suomen metsäyhdistys on metsäalan yhteistyöjärjestö, sekä suomalaisen metsän ja metsäelinkeinon puolestapuhuja. Sen tavoitteena on edistää metsien kestävää ja moniarvoista hoitoa ja käyttöä.
www.smy.fi

Suomen luontoliiton metsäryhmä www.luontoliitto.fi/metsa/index.htmlLuovan alan tekijät, tapahtumat ja kohteet, sekä tietoa alan koulutuksesta ja tukijärjestelmistä www.luovapaja.fiKUVA: Varpuspöllö. Hannu Ahonen.

block
block
< Elämää metsästä -pääsivu