Elämää metsästä
block
Jokaisen metsä - jokamiehen oikeudet
block block
Kangastatti, Saarijärvi. Kuva: Mikael Sjölund, Keski-Suomen luontomuseo. Luonnonvaraisten marjojen ja sienten poiminta on jokamiehenoikeus. Rauhoitettuja kasveja ei saa poimia.

Jokamiehenoikeudet sallivat kaikille liikkumisen metsissä kävellen, suksilla tai pyörällä. Moottoriajoneuvolla maastossa ei saa ajaa ilman maanomistajan lupaa.

Luonnossa voi oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla - riittävän etäällä asumuksesta.

Piha-alueet eivät kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin. Luonnossa ei saa aiheuttaa häiriötä tai roskata. Toisen maalle ei saa tehdä avotulta ilman pakottavaa tarvetta

Vesistöissä jokaisella on oikeus onkia ja pilkkiä, kulkea, uida ja peseytyä.

Metsästys ei kuulu jokamiehenoikeuksiin.

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa tehdä ilman lupaa toisen omistamalle maalle. Retkikeittimen käyttöön ei tarvita lupaa.

Koiraa ei saa pitää irti ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Kissa saa olla irrallaan vain omistajansa pihassa tai puutarhassa Lintujen pesiä tai poikasia, samoin poroja ja riistaeläimiä ei saa häiritä tai vahingoittaa. Kasvavia puita ei saa kaataa tai vahingoittaa, eikä ole luvallista ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta.KUVA: Kangastatti, Saarijärvi. Mikael Sjölund, Keski-Suomen luontomuseo.
block
block
< Elämää metsästä -pääsivu