FT Heikki Junnila:
MAAKUNNALLINEN KEHITYS LYHYESTI


Nykyisen Keski-Suomen maakunnan pitäjät kuuluivat Hämeen maakuntaan ja myöhempään lääniin 1500-luvulta 1700-luvulle saakka. Vuonna 1831 Keski-Suomen pitäjät jakautuivat Hämeen, Kuopion, Mikkelin ja Vaasan lääneihin.

1850-luvulla piirilääkäri Wolmar Schildt esitti ajatuksen Keski-Suomen maakunnasta ja läänistä - sanomalehdillä oli keskeinen merkitys maakunta-ajatuksen muodostumiseen 1800-luvun jälkipuolella. Maakunnallisiksi laajentuneet yhdistykset, järjestöt ja yritykset vahvistivat Keski-Suomen maakuntaidentiteettiä 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Keski-Suomen maakuntaliitto edisti läänin perustamishanketta 1920- ja 1930-luvuilla.

Koulukaupungista maakunnan kauppa- ja teollisuuskeskukseksi kehittynyt Jyväskylä ja sen talousalue soveltuivat läänin pääkaupungiksi. Maailmansotien välisenä aikana eduskunta ja hallintoviranomaiset vakuuttuivat keskisuomalaisten maakuntahengen vahvuudesta ja alueen edellytyksistä lääniksi. Talvi- ja jatkosota sekä niiden taloudelliset seuraamukset siirsivät Keski-Suomen läänin ja lääninhallinnon perustamisen vuoteen 1960. Vuonna 1997 Keski-Suomen lääni liitettiin Länsi-Suomen lääniin.

<< TAKAISIN