Tutkija Heikki Junnila:
Maakunta
Poliitinen identiteetti ja sanomalehdistö
Lääni ja lääninhallinto 1960-1996
Asutus - hämäläisistä ja savolaisista keskisuomalaisiksi
Väestönkehitys ja muuttoliikkeet 1600-luvulta 1900-luvulle

Yhteiskunta- ja elinkeinorakenne 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa

Tutkimusjohtaja Mikko Kankainen:
Keski-Suomi tänään


FT Pirjo Korkiakangas:
Mielikuvia keskisuomalaisuudesta


<< TAKAISIN ETUSIVULLE

<< KAIKKI KESKI-SUOMI -SIVUSTON
ARTIKKELIT