Vuosisadan alussa Keski-Suomessa on yli 260 000 asukasta. Maakunnan asukkaat aloittavat sopeutumisen Euroopan Unionin valuuttajärjestelmään ja ottavat käyttöönsä euron 1.1.2002. Käteisvaluuttana Suomen markka jää käytöstä 1.3.2002 - Suomen Pankin velvollisuutena on lunastaa markkoja kymmenen vuoden ajan.

Keski-Suomen puunjalostus- ja metalliteollisuuden sekä energia-alan yritykset jatkavat kansainvälistymistään. Maantieteellisen asemansa vuoksi Keski-Suomi palvelee monipuolisena talvi- ja kesämatkailun maakuntana. Informaatio- ja hyvinvointiteknologian yritykset työllistävät ja kehittävät maakunnan taloutta.

ETUSIVULLE >>