Vuoden 1992 lääninhallitusasetuksen mukaan lääninhallinnon ohjauksen ja valvonnan tehtävät kohdistetaan nimismiehille, poliisilaitoksille, rekisteritoimistolle sekä opetus- ja kulttuurihallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Lääninhallinnon kehitystehtävät kohdentuvat yhteistyön aikaansaamiseksi valtion yleis- ja piirihallinnon sekä kunnallishallinnon ja yksityisen sektorin yhteisöjen kesken. Keski-Suomen lääninhallituksessa alueellisten ja valtakunnallisten tavoitteiden toteuttaminen jää kesken; läänien lukumäärää vähennetään viiteen. Eduskunnan päätöksellä Keski-Suomen lääni lakkautetaan 31.8.1997. Läänin pitäjät siirtyvät Länsi-Suomen lääniin, jonka pääkaupunki on Turku.

Vuonna 1995 Suomi liittyy Euroopan Unioniin. Suomen hallitus kytkee maamme aluepolitiikan, jonka keskeisenä hoitajana lääninhallinto toimii, Euroopan Unionin alue- ja rakennepoliittiseen järjestelmään. Keski-Suomen toiminnallinen ja taloudellinen keskus on Jyvässeudulla. Keski-Suomi menestyy puunjalostus- ja metalliteollisuuden tuotteilla - maakunnassa on valtakunnan tuottavimmat yksityiset metsät. Jämsän, Joutsan, Keuruun, Saarijärven, Viitasaaren ja Äänekosken seutukuntakeskukset ovat ympäristökuntiensa hallinnollisia ja taloudellisia aluekeskuksia. Keski-Suomen vetovoima huviveneilijöille kasvaa Päijänne-Keitele kanavan avaamisen jälkeen. Elämysmatkailu täydentää maakunnan luonto- ja maatilamatkailua.

ETUSIVULLE >>