Maaherra Kalevi Kivistön virkakaudella Keski-Suomen lääninhallinnon toimet laajenevat; lääninhallituksen painopiste siirtyy valtion valvontatehtävästä maakunnan taloutta ja kulttuuria kannustavaan suunnittelutoimintaan. Lääninhallinnon tavoitteet vahvistetaan lailla ja asetuksella lääninhallinnon tehtävistä.

Aluepolitiikan toteuttaminen edellyttää lääninhallinnon organisaation tehtävien tehostamista ja tietokoneiden käyttöön siirtyminen atk-koulutusta. Kaupunkien ja taajamien rakentaminen lisäävät kaavoituksen ja ympäristönsuojelun tarvetta. Keski-Suomen lääninhallitukseen perustetaan kaava-asioihin keskittynyt toimisto ja ympäristönsuojelutoimisto.

ETUSIVULLE >>