Keski-Suomen lääni perustetaan asetuksella 15.1.1960. 1.3.1960 lääninhallinto aloittaa toimintansa Jyväskylässä, entisen kaupunginhotellin tiloissa, nykyisessä Nikolainkulmassa. Keski-Suomen läänin ensimmäinen maaherra Eino Palovesi saa johdettavakseen lääninhallituksen ja piirihallintoviranomaisia. Uudet virastot täydentävät maakunnallisia hallintopiirejä. Lääninhallituksen tehtäviin kuuluvat muun muassa kaavoituksen, rakentamisen, palontorjunnan, liikenteen sekä talous-, sosiaali-, terveydenhoito- ja kulttuuriasioiden hoitaminen - lääninhallitus johtaa poliisitointa.

Läänin perustamisen jälkeisinä vuosina Keski-Suomen asukasluku nousee lähes 270 000 henkeen, joista osa siirtyy työnhakuun Ruotsiin ja Etelä-Suomeen - vuosikymmenen jälkipuolella maakunnan väkiluku suorastaan vähenee. Maatilojen koneistuminen ja tuotannon tehostuminen johtavat maatalouden ylituotanto-ongelmiin ja peltoalan supistumiseen elinkelpoisten tilojen jatkaessa maataloustuottajina. Pientilojen asukkaat sopeutuvat vaihtamalla ammattia tai muutamalla taajamiin ja teollisuuskeskuksiin. Muuttoliike vaikuttaa osaltaan maakunnan kuntien aluejärjestelyihin; muun muassa Jyväskylän kaupungin, Jämsänkosken, Karstulan, Keuruun, Konneveden, Laukaan ja Äänekosken asukasluku lisääntyy alueliitosten ansiosta. Jyväskylän yliopisto aloittaa toimintansa vuonna 1966.ETUSIVULLE >>