1950-luvun alussa maakuntaliitto järjestää Keski-Suomen maakuntavaakunan suunnittelukilpailun. Maakunnan vaakuna toteutetaan taiteilija Ahto Nummisen modernia heraldiikkaa edustavan metsoaiheen pohjalta. Kansanedustajat tekevät 4 lakialoitetta Keski-Suomen läänistä vuosina 1949-1956. Vuoden 1954 valtiopäivillä Eino Palovesi ja 18 kansanedustajaa tekevät ratkaisevan lakialoitteen läänien lukumäärästä ja esittävät perustettavaksi Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan läänit. Eduskunta hyväksyy lakialoitteen suuren valiokunnan mietinnön pohjalta. Tasavallan presidentti vahvistaa lain Keski-Suomen läänistä 15.6. 1956.

Hallinnolliset tekijät määrittelevät Keski-Suomen rautatieverkon ja liikenneyhteyksien kehitystarvetta. Haapamäen-Jyväskylän-Pieksämäen rata täydentää Keiteleen ja Päijänteen vesistöalueiden liikenne- ja kuljetusyhteyksiä. Poikkirataa täydennetään rakentamalla rautatieyhteys maakunnan pohjoisosaan. Oriveden-Jämsän-Jämsänkosken rautatietä käytetään teollisuusratana. Vuosikymmenen lopulta lähtien Jyväskylän Tikkakosken lentokenttä palvelee siviililiikennettä muun muassa Tampereelle, Helsinkiin ja Kuopioon. Keski-Suomen tie- ja vesirakennuspiiri ajaa voimallisesti Helsingin-Kuhmoisten-Jämsän-Jyväskylän-Äänekosken-Viitasaaren-Oulun "nelostien" rakentamista; 1930-luvulla aloitettuja tien rakennustöitä jatketaan vuosina 1950-1963.

ETUSIVULLE >>