Vuonna 1891 Maamiesseuran juhlakokouksessa Korpilahdella lääniasiaa herätellään jälleen. Keskustelun alustaja toteaa: " … Maan keskiosa on omituinen luontonsa puolesta, sen kansalla on oma luonteensa, omat tapansa, ja ylipäänsä he eroavat muista kansalaisista. Keski-Suomi on niinmuodoin ikään kuin luonnostaan aijottu eri lääniksi." Samana vuonna läänialoite esitellään jälleen valtiopäivillä. Hanke etenee lupaavasti, mutta keisari antaa käskyn kaventaa Valtiopäivien oikeuksia ja kieltää läänialoitteet.

Vuonna 1894 Keski-Suomen kansanopisto perustetaan Äänekoskelle (Suolahti). Tärkeä rautatieyhteys Haapamäeltä Jyväskylään valmistuu vuonna 1897 ja parantaa huomattavasti alueen liikenteellistä asemaa, jota paikallistieverkon laajentuminen edelleen vahvistaa. Rautatie Haapamäeltä pohjoiseen ja etelään lisää maakunnan kautta kulkevia liikennevirtoja. Puunjalostusteollisuus laajenee Mäntästä, Keski-Suomen rajalta, Jämsään, Jämsänkoskelle, Jyväskylään ja Äänekoskelle. Teollistumisen vaikutukset heijastuvat alueen talouselämään. Puutavaran menekin ja uittojen vuosittaiset vaihtelut tuovat maakuntaan vaurautta ja konjunktuuri -käsitteen.ETUSIVULLE >>