Rautatiet edustivat teollista nykyaikaa.

Matkustaminen muuttui ennen näkemättömän nopeaksi ja vaivattomaksi. Ennen rautatien tuloa ei voitu ajatellakaan kuljettavan Jyväskylästä Helsinkiin yhden päivän aikana, ja koskaan sitä ennen ei voitu ajatella kuljetettavan keskisuomalaisen teollisuuden tuotteita tonnikaupalla viikoittain Jyväskylästä rannikon satamakaupunkeihin.

Rautatien tulo edisti myös tietoliikennettä sillä samaan aikaan rautatien kanssa rakennettiin sähkölennätin, joka yhdisti syrjäisen maakunnan reaaliaikaisesti pääkaupunkiin. Jyväskylä oli yhdistetty valtakunnalliseen lennätinverkkoon jo vuonna 1875. Myös postiliikenne tehostui merkittävästi rautatieyhteyden syntymisen jälkeen ja postin mahdollisuudet vastata kasvavaan kysyntään lisääntyivät olennaisesti.

Rautatieyhteydet kehittyivät, kun rautatieverkostoa kohennettiin ja kalusto parani. Kiskotuksessa siirryttiin vähitellen raskaampaan vaiheeseen , mikä lisäsi kiskojen kantavuutta ja mahdollisti yhä raskaampien junien kulkemisen yhä nopeampaa. Samaan aikaan junien tehot lisääntyivät ja kulku nopeutui maantieliikenteeseen verrattuna ylivoimaiseksi. Vasta valtateiden valmistuminen 1960-luvun jälkipuoliskolla asetti rautateiden ylivertaisuuden kyseenalaiseksi.

 

 

Juna Lapinsalmen sillalla Keuruulla 1890-luvulla. Keski-Suomen museo.

1. Liikenteellisestä motista valtateiden varteen
2. Maantieverkko alkaa hahmottua
3. Vesitiestä ensimmäinen tehokas massatavaran kuljetusväylä
4. Rautatieliikenne syrjäyttää laivaliikenteen
5. Rautatiet edustivat teollista nykyaikaa
6. Maantieliikenteen kehittyminen
7. Oma lääni muuttaa liikenteellistä asemaa
8. Tietoliikenne Keski-Suomessa


ylös tekijät ja kuvalähteetwebdesign © Anssi Harjula 2001
© Finnica