edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi
J y v ä s k y l ä n
p u h e l i n y h d i s t y s


Puhelin keksittiin yhdysvalloissa 1870-luvulla ja esiteltiin ensimmäisen kerran suurelle yleisölle Philadelphian maailmannäyttelyssä vuonna 1876. Maailmannäyttelyssä kävi myös jyväskyläläinen liikemies H. F. Helminen, joka innostui uudesta keksinnöstä. Hän rakensi Keski-Suomen ensimmäisen ja yhden koko Suomen ensimmäisistä puhelin-yhteyksistä maatilaltaan Muuramesta Jyväskylään vuonna 1878. Yhteys oli huono eikä sillä ollut käytännön merkitystä, mutta se oli kuitenkin alku Keski-Suomen puhelinliikenteelle.

Jyväskylässä puuhattiin puhelinyhdistystä, mutta ensimmäisissä koemerkinnöissä mukaan lähtijöitä oli liian vähän. Vasta vuonna 1888 yhdistys saatiin aikaiseksi ja syntyi Jyväskylän Telefooni-Yhdistys. Toiminta laajeni ja vuosisadan vaihteessa yhdistyksen verkosto käsitti Jyväskylän lisäksi Laukaan, Äänekosken, Muuramen, Korpilahden, Suolahden ja Kuusaan keskukset. Tässä vaiheessa puhelinyhdistyksen nimi muutettiin Keski-Suomen Telefooniyhdistykseksi, koska se näin kuvasi toimialueen laajuutta. Jyväskylän Telefooniyhdistyksen rinnalla maakunnassa toimi joukko muitakin vastaavia yhdistyksiä.

1920-luvun lopussa Keski-Suomen Telefooniyhdistyksestä muodostettiin osakeyhtiö, ja se sai nimen Keski-Suomen Puhelin Oy. Sen rinnalla maakunnan puhelinliikenteessä merkittävä rooli oli Posti- ja telehallituksen omistamalla valtion puhelimella. Se hoiti kaukopuhelinliikennettä ja osin myös paikallispuhelinverkostoa haja-asutusalueilla.

FT Teppo Vihola 30.3.2001
 edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi