edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi
K e s k i - S u o m e n
m u s e o s i l l a t


Vanhat kulkuväylät ovat suomalaisten menneisyyttä ja nykypäivää. Jo keskiajalta peräisin olevat tiet muodostavat perustan liikenneympäristöllemme ja sillat kertovat teknisen osaamisen kehittymisestä. Suomessa on 56 museotietä ja -siltaa, näistä 3 löytyy Keski-Suomesta.

Viherin silta, Joutsa

Viherin museosilta Joutsassa on esimerkki puurakennusperinteemme jatkuvuudesta. Kiviset maatuet ja virtapilari on rakennettu jo vuonna 1887, puuosia on aina tarpeen tullen uusittu. Silta sijaitsee Joutsan kunnassa Pertunmaan-Joutsan maantien sivuun jääneellä osalla. Se on puinen tukiansassilta, jonka pituus on 29,5 m, hyödyllinen leveys 5,4 m ja vapaa-aukkojen mitat 6,30 m + 6,30 m.

Kunnallislautakunnan 14.3.1887 pidetyn kokouksen pöytäkirjan mukaan Wiherin sillan teko päätettiin antaa Iiraal Hellgreenille 1815 markalla. Jo 1938 esitettiin sillan korjaamista sen heikon kunnon vuoksi, mutta vasta vuonna 1944 varat myönnettiin. Siltaa korjattiin uusimalla koko puinen päällysrakenne ja kaiteet sekä korjaamalla virtapilarit ja maatuet. Siltaa korjattiin myös vuonna 1962. Uusi silta korvasi Viherin silllan vuonna 1971. Museosillaksi se hyväksyttiin vuonna 1982.

Heinäjoen silta, Pihtipudas

Heinäjoen kaksiaukkoinen kiviholvisilta sijaitsee Pihtiputaan kirkonkylässä Myllynsuon paikallistiellä. Sillan pituus on 41,3 m, hyödyllinen leveys 4,9 m ja vapaa-aukot ovat 13,0 m + 13,0 m. Rakennuttajana toimi Tie- ja vesirakennusten ylihallitus ja urakoitsijana oli Granit Oy.

Rakennustyöt aloitettiin vuonna 1919, jolloin talollisille jaettiin manttaalin mukaiset kivien kuljetusosuudet. Kiviä ajettiin työmaalle kolmena talvena. Samaan aikaan rakennettiin siltapenkereitä. Silta valmistui vuonna 1924. Valtatien 4 liikenne kulki Heinäjoen sillan kautta aina vuoteen 1962 saakka. Museosillaksi se hyväksyttiin vuonna 1982.


Maisemareittejä Keski-Suomessa

Keski-Suomen teillä matkaavalle on tarjolla myös useita maisemallisesti kauniita tiejaksoja:
·
Asikkala-Korpilahti (reitti: Asikkala-Sysmä, mt 314 / Sysmä-Tammijärvi, mt 612 /Tammijärvi-Korpilahti, mt 610)

Maantie 637 Jyväskylä-Laukaa- Konginkangas

Maantie 3291 Kuhmoinen-Alhojärvi

Tiedot sivulta www.tiehallinto.fi/kes/vinkit.htm


 edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi