edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi
Kuvassa Rouva Rosenberg Viipurista kuuntelee radiota 1920-luvun alkupuolella. Lahden radio- ja Tv-museon kuva-arkisto.

 

R a d i o n    k u u n t e l u o h j e
v u o d e l t a    1 9 3 1


Radion välityksellä pääsemme helpoimmin osallisiksi aikamme korkeimmistakin saavutuksista tiedon ja taidon alalla. Radio pystyy tarjoamaan voimme sanoa kaikkein parhainta, mitä koti- ja ulkomailla puhutun sanan tai musiikin alalla on aikaansaatu. Se on poistanut välimatkat kaukaisimpienkin maitten väliltä ja tehnyt kulttuurin ihmiskunnan yhteisomaisuudeksi. Radiokone on omiaan herättämään myös perheen keskuudessa yhteistuntoa ja antamaan perhe-elämälle uutta virikettä ja uusia vaikutteita. Mutta voidakseen täyttää tehtävänsä tulee radiokoneen itsensä olla ajan vaatimusten mukainen, ja sitä tulee hoitaa taidolla ja huolella.

Tämän lisäksi tulee radiokuuntelijan, voidakseen täysin nauttia radiolähetyksistä, noudattaa seuraavia ohjeita:

 • Sopivin paikka radiokuunteluun on tummaksi, himmeäksi sisustettu huone. Ruskeat ja sinivihreät vivahdukset ovat osoittautuneet edullisimmiksi.

 • Älkää sijoittako kovaäänistä mihin sattuu, vaan valitkaa sille kokeilemalla paras kohta huoneessa. Tällä seikalla saattaa usein olla varsin suuri merkitys.

 • On parasta valita mahdollisimman mukava istuin ja asettua istumaan suoraan kovaäänisen vastapäätä parin metrin etäisyyteen siitä, sillä silloin pääsevät sävelet ja muut äänet täysin oikeuksiinsa.

 • Valitkaa hyvissä ajoin tarkoitukseen varaamastanne lehdestä se tahi ne asemat, joita aiotte kuunnella. Pitäkää päivän ohjelmat lähettyvillä voidaksenne tarpeen tullen tarkistaa niitä koskevia tietoja.

 • Virittäkää koneenne jo ennen ohjelmanumeron alkua kyseisen aseman aallolle, älkääkä sen jälkeen liikutelko viritystä.

 • Sammuttakaa tarpeeton valaistus. Hämyisessä huoneessa on mieli vastaanottavaisempi ja tunneherkempi kuin räikeän valoisassa.

 • Välttäkää kaikkea, mikä tekee olonne vaivautuneeksi ja ärsyttyneeksi, esim. epämukavia vaatteita. Ei ole sattuma, että maailman vanhin kansa on havainnut kimonopuvun mukavimmaksi.

 • Välttäkää kaikkea tarpeetonta puhelua lähetyksen alettua. Pieni kysäisy voi aiheuttaa pitkän keskustelun, ja tällöin on kaikkien läsnäolijain kuuntelu auttamattomasti pilalla. Niiden, jotka haluavat puhella, on siirryttävä johonkin toiseen huoneeseen.

 • Keskittäkää ajatuksenne siihen, mitä kuuntelette. Älkää esim. lukeko sanomalehteä, kun kuuntelette musiikkia.

 • Välttäkää kovaäänisellä kuuntelemasta huoneessa, jossa esim. on useita henkilöitä kahvinjuonnissa. Tällöin on paras siirtyä toiseen huoneeseen kuuntelemaan.

 • Jos kuuntelette luentoa, pitäkää paperia ja kynää käsillä ja seuratkaa tarkoin radiopuhujan antamia ohjeita. Jos vain yksi tahi kaksi perheen jäsentä ottaa osaa luentoihin, tulee muiden perheen jäsenten kunnioittaa heidän harrastustaan olemalla häiritsemättä heitä luennon aikana.

 • Älkää virittäkö kovaäänistä täyteen voimaansa, vaan niin paljon kuin on tarpeellista voidaksenne istumapaikaltanne selvästi ja vaivattomasti kuulla radiolähetystä. Tällöin voi vastaanotin tarkemmin noudattaa lähetyksen todellisia voimavaihteluita eikä korva väsy liian aikaisin.

 • Ellette ole aikaisemmin noudattaneet edellä esitettyjä ohjeita, tehkää se joskus kokeeksi; silloin varmaan huomaatte hämmästyttävän eron kuuntelussanne entiseen verrattuna.

  Julkaistu syksyn 1931 esitelmäsarjoja esittelevässä Yleisradion vihkosessa. edellinen | seuraava | huviksi ja hyödyksi