block
blockKeski-Suomen kulttuurihistorian ääriviivat
block
Artikkeli: Kustaa H. J. Vilkuna

» Lähdekirjallisuus

© Finnica 2003
Vanha talonpoikaiskulttuuri pesii keskisessä Suomessa
Juhlien ja valistaen kansa ohjataan henkisten harrastusten pariin
Maalaiset, työläiset ja herrojen turhamaiset riennot
Nuoriso kansanomaistaa kulttuuria
Vasemmistolaisen ja kristillisen sivistystoiminnan nousu ja ammatillisen kulttuurin liikkeelle lähtö
Yhteiskunta ryhtyy suunnittelemaan ja rahoittamaan kulttuuritointa ja viihdekulttuuri etenee