Koulutiellä Keski-Suomessa
block
1850-LUKU

1858 Maan ensimmäinen suomenkielinen yläalkeiskoulu (nyk. Lyseo) perustetaan Jyväskylään.

1859 Käsityöläisnuorille tarkoitettu sunnuntaikoulu aloittaa toimintansa. Koulussa järjestettiin yleissivistävää alkeisopetusta ja se oli ehtona kisälli ja mestarikirjan saamiselle.

1860-LUKU

1863 Maan ensimmäinen kansakoulunopettajia valmistava seminaari perustetaan Jyväskylään.

1864 Maan ensimmäinen tyttökoulu perustetaan Jyväskylään.

1866 Kansakouluasetus - kaupungit ja kunnat velvoitettiin perustamaan kaksiluokkaisia alakansakouluja ja neliluokkaisia yläkansakouluja. Maaseudulla alkeisopetuksesta huolehtivat edelleen kirkko ja koti.

1867 Keski-Suomen ensimmäisen kansakoulun avajaisia vietetään Konginkankaalla.

1867 Tarvaalan Maanviljelyskoulu aloittaa toimintansa.

1870-LUKU

1872 Valtiopäivillä valtionapua kansakouluille rajoitettiin: tukea annettiin vain yhdelle koululle kunnassa ja opetus keskittyi kirkonkyliin.

1880-LUKU

1881 Seminaarinmäen ensimmäiset, Constantin Kiseleffin suunnittelemat, rakennukset valmiit.

1882 Kansakoulujen valtionapua koskevat rajoitukset poistettiin, kyläkansakouluja alettiin perustaa.

1885 Valtio palkkasi vakinaiset kansakoulujen piiritarkastajat.

1890-LUKU

1890 maanviljelysseuran kiertävä miesten käsityökoulu aloittaa.

1894 Keski-Suomen ensimmäinen kansanopisto perustetaan Äänekoskelle.

1898 piirijakoasetus astuu voimaan. Asetuksen periaatteena oli, että jokaiselle kouluikäiselle oli tarjottava mahdollisuus koulunkäyntiin ja ettei koulumatka saanut ylittää 5 kilometriä.1800- luvun lopulla Jyväskylän kaupungissa luku- ja kirjoitustaitoisia yli 60 % asukkaista. Keski-Suomen maaseutupitäjissä alle 20% asukkaista - yleensä noin 5-10 %. (Papiston arvio.)

1900 - 1910 -LUVUT

1905 Keski-Suomen ensimmäiset yhteiskoulut perustettiin Jämsään ja Viitasaarelle.

1910 Kauppakoulu perustetaan Jyväskylään.

1920-LUKU

1921 Oppivelvollisuuslaki astuu voimaan.

1921 Ylioppilastutkinnosta oppikoulujen lukioasteen päätöstutkinto.

1925 Keski-Suomen kotiteollisuuskoulu siirtyy Laukaasta Petäjävedelle.

1930-LUKU

1932 Keski-Suomen emäntäkoulu (nyk. kotitalousopisto) perustetaan Palokkaan.

1933 Kansalaisopisto Jyväskylään.

1934 Jyväskylän seminaarista kasvatusopillinen korkeakoulu.

1940-LUKU

1946 Valtionapua saavia kunnallisia keskikouluja aletaan perustaa köyhiin maalaiskuntiin.

1946 Keskusammattikoulu Jyväskylään.

1948 Kouluruokailu alkaa: koulun tarjottava oppilaille yksi lämmin ateria päivässä.

1948 Valtioneuvoston lupa Kauppaopiston perustamiseen Jyväskylään.

1949 Saarijärven metsänhoitokoulu perustetaan.

1950-LUKU

1954 Sairaanhoitajakoulutus käynnistyy Jyväskylässä.

1956 Jämsänjokilaakson ammattioppilaitos perustetaan.

1960-LUKU

1963 Äänekosken ammattikoulu aloittaa toimintansa.

1966 Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta Jyväskylän yliopisto.

1968 Peruskoululaki vahvistetaan eduskunnassa.

1970-LUKU

1960-70-lukujen vaihteessa kouluissa siirrytään viisipäiväiseen työviikkoon.

1970-luku ammatillisen koulutuksen kapasiteetti Keski-Suomessa maan heikointa -oppilaspaikkoja vähän.

1980- 1990 -LUVUT

1982 lukioiden uusi opintosuunnitelma otetaan käyttöön.

1990-luvun loppu: luokaton lukio, lukiot ja peruskoulut erikoistuvat.

<< Koulutiellä-pääsivu