P e t ä j ä v e d e n   k i r k k o   - v e r k k o n ä y t t e l y
Petäjäveden vanhaa kirkkoa esittelevän verkkonäyttelyn katselemiseen vaaditaan Flash -yhteensopiva selain. Näyttelyn latautuminen modeemiyhteydellä kestää noin 30 sekuntia.

KATSO NÄYTTELY >>