esihistoriakeskiaika1500-luvulta 1700-luvulle1800-luvun alkupuoli1800-luvun loppupuoli1900-1920-luvut1930-1940 -luvut1950- 1960 -luvut1970- 1980-luvut1990-luku ja siitä eteenpäinalkusivulle
block
block
Kauppoja maaseudulle

1800-luvun puolen välin tienoilla säätyerioikeuksia alettiin vähitellen purkaa. Maakauppojen perustaminen sallittiin vuonna 1859. Kauppaliikkeitä alettiin perustaa ensin kauemmas kaupungeista ja säädösten löystyttyä myös kaupunkien lähiympäristöön.

Keski-Suomi sai ensimmäisen virallisen maakauppansa, kun C. D. Mahlberg perusti kaupan Saarijärvelle vuonna 1860.

kahvimylly
Kun maakauppa alkoi, erilaiset nautintoaineet alkoivat levitä maarahvaan keskuuteen. Tällaisia olivat kahvi, sokeri, ulkomainen tupakka ja ulkomailla valmistetut väkijuomat. Myös ohuempien ja siksi hienompien kankaiden menekki kasvoi nopeasti. Näin tehdastekoiset tuotteet alkoivat vallata alaa kömpelöiltä itse valmistetuilta tuotteilta.

Keski-Suomen museo

Maakauppa Laukaan Kuusassa. Kauppa aloitti toimintansa n. 1860-luvulla.

block
Metsä tuo rahaa
Metsäkauppojen ja metsätöiden vaikutuksesta rahatalous alkoi edistyä nopeasti samaan aikaan, kun kauppoja perustettiin. Kulutustottumukset alkoivat muuttua, kun varallisuus kasvoi ja ihmisillä oli mahdollisuus kuluttaa enemmän.

Lisäansioilla saatiin vaihtelua ruokapöytään. 1800-luvun lopulla maaseudun vähäisen säätyläisväestön ruokatavat olivat lähellä kaupunkilaisten ruokailutottumuksia. Tietoa saatiin mm. keittokirjoista.

[» Keskisuomalainen ruoka ulkopuolisen silmin]
[» mitä lautasella?]


Maatalous muuttuu
Taloudellisen kehityksen aikaansaama muutos koski myös maataloutta. Kun maataloudesta haluttiin saada tuloja, maatilojen piti alkaa valmistaa tuotteita, jotka oli mahdollista kuljettaa viljelmältä pois myytäväksi. Suomen maaperä ja luonnonolosuhteet eivät ole paras perusta (kaupalliselle) viljanviljelylle. Sen sijaan karjatalous ja erityisesti lypsykarjatalous soveltui Suomeen paremmin. Keski-Suomen länsiosat kulkivat kehityksen perässä. Suomenselän vierustat olivat aluetta, joilla maatalous kaupallistui viimeiseksi. Maatalouden tuotantosuunta muuttui lypsykarjavaltaiseksi näillä alueilla vasta 1800- ja 1900-lukujen vaihteen tienoilla.

tekijänoikeudet pääsivulle 1850-LUVUN LOPPUPUOLI   Kauppa vapautuu ja kulutus lisääntyy