<< Heinänen: Käsityötä Keski-Suomessa
kaupan aikaa -etusivulle

block
block

Seija HeinänenTUOHIKULTTUURITuohen pintaa. Kuva: Suomen käsityön museo/Harri Heinonen Teolliselle tuotannolle on ollut lähes pilkkalauluna puhe ”tuohikulttuurista”. Sillä on tarkoitettu sekä vanhojen tapojen ja hokemien uudelleenlämmittelyä että käsityövaltaista tuotantotapaa. Molemmat ovat olleet negatiivisia ilmaisuja. Modernismi murskasi tuohen. Taiteilijat ja muotoilijat eivät yleensä tarttuneet materiaaliin. Vasta syksyllä 1995 tuohi siirtyi uudelle tielle. Taideteollisen korkeakoulun ja Metsätietokeskus Luston tuohilaboratorioprojekti synnytti uteliaisuutta. Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuusyhdistyksen aloitteesta käynnistettiin ideointi nykypäivän tarpeisiin soveltuvien tuohiesineiden tuottamiseksi. Jyväskylän aikuiskoulutuskeskus aloitti 1997 hankkeen, jossa tuotekehityksen avulla luotaisiin uusia mahdollisuuksia tuohen käytölle etsimällä mm. uusia teknisiä sovellutuksia. Hanketta veti Marko Saaranen ja siihen osallistuivat mm. sisustusarkkitehdit Pentti Hakala, Simo Heikkilä, Jouko Järvisalo ja Markku Kosonen sekä teollinen muotoilija Pasi Järvinen.block
alaosa


<< Heinänen: Käsityötä Keski-Suomessa

kaupan aikaa -etusivulle