Keski-Suomi jakautuu Hermelin kartastossa alunperin kolmeen karttalehteen ja neljään maaherrakuntaan, joista on tehty ohessa oleva yhdistelmä. Pohjoisosa Keski-Suomesta kuului Vaasan lääniin, eteläosa Uudenmaan ja Hämeen lääniin, sekä itäosat Kuopion lääniin ja osittain Kymenkartanon lääniin. Kartassa erottuvat vesistöt, tiet, pitäjänrajat, talot ja torpat. Hermelinin kartasto edusti aikakautensa ehdotonta huippusaavutusta, ja se palveli Suomen tarpeita pitkälle autonomian ajalle. Eero ja Erkki Fredriksonin säätiön karttakokoelma.(1652x1538 px, 3.1 MB)