Vanhimmissa kartoissa Suomea, jopa Skandinaviaa, käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. 1500-luvun alkupuolen kartoissa, jolloin kartanpiirtäjien Suomen sisämaan tuntemus alkoi hiljalleen lisääntyä, keskistä Suomea yhdistävä tekijä oli Päijänne. Vuonna 1532 ilmestyneessä saksalaisen Jacob Zieglerin kartassa Suomen ainoa järvi on Hämeessä (Tavastia) ja nimeltään PEVNTHE eli Päijänne. Päijännettä voi näin muodoin pitää Suomen "vanhimpana" järvenä! Ziegler ei tunne lainkaan muuta sisämaan nimistöä.