Kartalle pääsee Päijänteen (IENDE LACUS) eteläpään paikkakuntia, ANIENPELTO (Anjanpelto), SYSME (Sysmä), ACHAUPE (Akaanpää), ASKALA (Asikkala) ym. Tietämys Päijänteen pohjoisosista lisääntyy. JEMSE eli Jämsä on sijoitettu suunnilleen oikealle paikalle, samoin lähes koko Keski-Suomen käsittänyt Rautalammen (RAUTALAMBI) hallintopitäjän keskus, ja - tosin virheellisesti vedenjakajan väärälle puolelle sijoitettu KONNAVESI (Konnevesi).

Etelä-pohjoissuunnassa kulkeva suhteellisen kapea Päijänne oli kartoittajien kannalta otollinen kohde. Päijänteen muoto ja koko sai oikeat mittasuhteet paljon aikaisemmin kuin esimerkiksi Saimaa, joka tuotti kartoittajille harmaita hiuksia aina 1800-luvulle saakka.