-
-Keskisuomalaiset kansallispuvut< PÄÄSIVULLE  
-
-
-
Lähteet ja kirjallisuus


LÄHTEET
Kaukonen, Toini-Inkeri. 1985. Suomalaiset kansanpuvut ja kansallispuvut. WSOY.
Salo, Eeva. 1992. Keskisuomalaiset kansallispuvut. Keski-Suomen nuorisoseurain Liitto ry.
Hakala, Sirkka, Ijäs, Ulla-Kaarina, Suominen, Hannele. 1985. Satakuntalaisia kansallispukuja. WSOY.


KIRJALLISUUTTA
Lönnqvist, Bo. 1979. Kansanpuku ja kansallispuku. Otava.
Lehtinen, Ildiko, Sihvo, Pirkko. 1984. Rahwaan puku. Näkökulmia Suomen kansallismuseon kansanpukukokoelmiin. Museovirasto.
Lehikoinen, Leena-Liisa, Puhakka, Mervi. 1992. Kansallispukuja Suomesta. Ajatus.


OPINNÄYTETYÖT
Kerminen, Tiina. 1993. Viitasaaren naisen kansallispuvun röijy - kimonohihaisen röijyn sarjontamenetelmän kehittely, röijyn kaavan sarjonta ja valmistusohjeen laatiminen. Opinnäytetyö. Kuopion käsi- ja taideteollisuusakatemia.
Kääpä, Sisko. 2001. Miten kansanpuvusta tuli Kuhmoisten kansallispuku? Opinnäytetyö. Hämeen ammattikorkeakoulu, muotoilun koulutusohjelma, Wetterhoff.
Vepsäläinen, Leila. 2000. Hankasalmen naisen kansallispuvun esikuva-aineisto. Pro gradu-tutkielma. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto.


LINKIT
Kansallispukukeskus: www.craftmuseum.fi/kansallispukukeskus


-
-
-Keskisuomalaiset kansallispuvut< PÄÄSIVULLE