Aalto Alvar
Aarne-Rancken Ester
Ahonius Rudolf Josef Kristian
Arwidsson Adolf Ivar
Autere Hannes
Bengts Carl
Blomberg Arthur Olivier
Blomstedt Yrjö
Canth Minna
Cawén Alvar
Cygnaeus Uno
Danielson Alfred ja Selinda
Enckell Anna Armida
Gummerus Kaarle Jaakko
Hagfors Erik August
Halla-aho Otto (”Halla-Otto”)
Hannikainen Pekka Juhani
Heikinheimo (ent. Heikel) Eva Maria
Heiska Jonas
Heporauta Elsa
Holsti Rudolf
Hyytiäinen Veikko
Jussila Juho
Jämsen Artturi
Karhumäki Niilo ja Valto
Kauranen Iivari
Kivistö Kalevi
Korpilahti Martti
Kuusanmäki Lauri
Kuusinen Otto Wille
Laakso Vilho
Laitinen Ida
Laitinen Juho
Lehén Johan Emil
Lehtinen Urho
Lehtonen Kyösti
Leppänen Jaakko Klemetinpoika
Linjama Jaakko
Länkelä Jaako
Lönn Wivi
Minkkinen Mikko
Nappa Christina
Nurminen Anton
Oksanen Rauha Sauramo
Palovesi Eino
Papinaho Pentti
Parviainen Hanna
Parviainen Johan
Pihkala Lauri "Tahko"
Piilonen Kalle
Porthan Henrik Gabriel
Raatikainen (os. Sorsa) Karoliina
Raitala Aulis
Ruohtula Robert
Ruth Robert
Rytkönen Ahti
Saarinen Yrjö
Santtu Lauri
Saxberg Herman (alias Pilli-Hermanni)
Schildt Wolmar Styrbjörn
Schöneman Gustaf Oskar
Sipponen Kauko
Timgren os. Richter Jenny Olivia (Vivi)
Utsjoki Lassi
Vesterinen Vihtori
Vilhula Taavi
Vuorela Einari
Wächter Kalle
Ylönen Vilho