Muinais-Päijänne MUINAIS-PÄIJÄNNE

Ancylusjärven lahtena ollut Päijänne kuroutui itsenäiseksi järveksi noin 10 000 vuotta sitten. Muinais-Kolima itsenäistyi hieman myöhemmin. Päijänteen ja Muinais-Koliman vedet laskivat Perämereen.

Noin 8 500 vuotta sitten Muinais-Koliman pinta jälleen nousi ja järvet muodostivat Pihtiputaalta Heinolaan ulottuvan, Muinais-Päijänteeksi nimetyn vesistön. Muinais-Päijännevaihe päättyi noin 6000 vuotta sitten, kun virtaussuunnat muuttuivat ja vedenpinta laski nopeasti.

TAAKSEETEENSULJE IKKUNA