ETUSIVULLE KUVALÄHTEET


Esihistoriallisia esineitä löytyy maastosta irtolöytöinä, hautalöytöinä tai kätköinä. Esinelöytöjä tehdään arkeologisessa perustutkimuksessa ja toisaalta esineitä voi löytää kuka tahansa, vaikka peltotöiden tai rakennustyön yhteydessä. Löydökset ovat pääasiassa tarvekaluja - aseita ja työvälineitä - mutta myös koruja ja mahdollisesti rituaaleihin liittyneitä esineitä on löydetty.

Suomessa ovat esihistoriallisen ajan esineistä säilyneet lähinnä kivestä, pronssista, raudasta valmistetut esineet ja keramiikan palaset. Muita valmistusmateriaaleja ovat olleet puu, luu ja nahka. Näistä valmistettuja esineitä ei ole moniakaan Suomen maaperässä säilynyt - poikkeuksena suohon uponneet tai veden alle jääneet esineet.

Muinaisesineitä, kuten kiinteitä muinaisjäännöksiäkin, suojaa muinaismuistolaki. Esinelöydöistä on ilmoitettava Museovirastoon tai maakuntamuseoon.


Varhaisimmat löydöt
Metallikauden työkalut
Rautakautiset löydöt
Toimivatko muinaiset työkalut?

etusivulle