ETUSIVULLE KUVALÄHTEET


Nykyinen tutkimus todistaa asutuksen jatkuneen Keski-Suomessa katkeamatta jääkauden jälkeisestä ajasta näihin päiviin. Suomessa on arvioitu eläneen kivikaudella noin 10 000 ihmistä, joista 500 asui nykyisen Keski-Suomen alueella.

Summittaisen arvion mukaan Keski-Suomessa oli vuonna 1589, esihistoriallisen ajan päätyttyä, 4000 asukasta eli noin 1-2 prosenttia koko Suomen väkiluvusta. Keskisuomalaisen väestön juuret ovat eri puolilla Suomea - rautakaudella ja keskiajalla alueelle saapui erämiehiä ja uudisraivaajia Satakunnasta, Pohjanmaalta, Hämeestä ja Savosta. Myös alueella asuneet saamelaiset jättivät perimään oman lisänsä. Alueen kulttuuri sai vaikutteita enimmäkseen idästä, mutta myös etelästä ja lännestä.

Mutta miten sujui arkielämä Keski-Suomessa esihistoriallisella ajalla?


KODASTA TALOONELINKEINOTSAVIASTIOIDEN TEKIJÖIDEN PERINTÖHAUDAT KERTOVAT KULTTUURISTA


etusivulle