EtusivulleMahlulta löytynyt roomalainen raha, kuva: Olavi Lahtela, Saarijärven museo


K I R J A L L I S U U S


Keski-Suomen kuntien esihistoriat
Erillisiä Keski-Suomen entisten suurpitäjien tai nykyisten kuntien esihistorioita on ilmestynyt arkeologien kirjoittamina maakunnan pitäjänkirjoissa ja -historioissa seuraavasti:


Huurre, Matti. Vanhan Saarijärven esihistoria. Vanhan Saarijärven historia (kirj. Reino Kalliola). Jyväskylä 1972.
Keskitalo, Oiva. Suur-Jämsän esihistoria. Suur-Jämsän historia I. Forssa 1954.
Luho, Ville. Vanhan Ruoveden [mm. Keuruu ja Multia] esihistoria. Vanhan Ruoveden historia I. Vammala 1959.
Luho, Ville. Hankasalmen esihistorian vaiheista. Hankasalmen kirja (toim. Pertti P. Kuokkanen). Pieksämäki 1966.
Meinander, C. F. Pihtiputaan kivikautta. Pihtiputaan kirja (toim. Jussi T. Lappalainen). Pieksämäki 1964.
Miettinen, Mirja. Pihtiputaan esihistoriaa. Pihtiputaan kirja II (toim. Mauri Mönkkönen). Jyväskylä 2000.
Vilkuna, Janne. Kivijärven esihistoria. Kivijärven kirja (toim. Martti Peltonen). Jyväskylä 1986.
Vilkuna, Janne. Muuramen esihistoria. Muuramen kirja (toim. Pekka Ruuskanen). Jyväskylä 1989.
Vilkuna, Janne. Kuoreveden esihistoria. Kuoreveden kirja (toim. Helena Hänninen). Jyväskylä 1991.
Vilkuna, Janne. Laukaan esihistoria. Kohisevien koskien Laukaa (toim. Helena Hänninen). Jyväskylä 1993.
Vilkuna, Janne. Toivakan esihistoria. Toivakan historia (kirj. Pertti P. Kuokkanen). Jyväskylä 1993.
Vilkuna, Janne. Karstulan esihistoria. Karstulan kirja (toim. Heikki Roiko-Jokela). Jyväskylä 1998.

sivun alkuun


Keski-Suomen maakunnan esihistoriat
Muurimäki, Eero. Sukupolvien ketju - Sisämaan esihistoria. Saarijärven museon julkaisu­ja 3 (1992).
Saari Veli. Keski-Suomen luonnon historia. Keski-Suomen historia 1 (toim. Mauno Jokipii). Jyväskylä 1999.
Vilkuna, Janne. Keski-Suomen esihistoria. Keski-Suomen historia 1 (toim. Mauno Jokipii). Jyväskylä 1999.
Äyräpää, Aarne. Keski-suomen esihistoria. Keski-Suomi I (1935).

sivun alkuun

Muu Keski-Suomen esihistoriaan liittyvä kirjallisuus
Appelgren-Kivalo, Hj. Linnavuori Kuhmoisissa. Suomen Museo Finskt Museum XIV (1907).
Europaeus, Aarne. Muuan eläinpääase Pihtiputaalta. Suomen Museo 1913 (1913).
Europaeus, Aarne. Roomalaisen rautakauden hautalöytö Viitasaarelta. Suomen Museo 1927.
Forssell, Henry. Keuruun venelöydöt. Keski-Suomi 18 (1986).
Itkonen, Terho. Lapin perua Sisä-Suomen sanastossa ja paikannimissä. Festschrift für Raija Bartens zum 25.10.1993. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 215 (1993).
Keskitalo, Oiva. Nordgränssen för Tavastlands bosättning under vikingatiden i belysningen av fynden från Jämsä socken. Finskt Museum 1956 (1956)
Kivikäs, Pekka. Saraakallio - muinaiset kuvat. Helsinki 1990
Kivikäs, Pekka. Kalliomaalaukset muinainen kuva-arkisto. Jyväskylä 1995.
Kontturi, Osmo – Lyytikäinen, Ari. Keski-Suomen harjuluonto. Keski-Suomen seutukaavaliitto, julkaisu 63, sarja B. Jyväskylä 1981.
Lavento, Mika. Sisämaan vanhemman metallikauden väestö tutkimusongelmana. Muinaistutkija 4/1998.
Lindén, Fabian. Keräelmiä Kuhmoisten pitäjän historiasta. Tampere 1925.
Miettinen, Mirja. A red-ochre grave of the Comb-Ware Period from Hartikka in Laukaa. Fenno-Ugri et Slavi 1988. Iskos 9. Helsinki 1990.
Miettinen, Mirja. Laukaan Hartikan kivikautinen kalmisto. Keski-Suomi 19. Jyväskylä 1992.
Miettinen, Mirja. Pihtiputaan Hämeensaari - uutta tietoa. Lapinraunioita ja hiidenkiukaita. Museovirasto Arkeologian osasto julkaisu N:o 3 (1993).
Miettinen, Timo. Jyväskylän mlk:n Halsvuoren kalliomaalaus. Studia minora. Helsingin yliopiston arkeologian laitos Moniste n:o 29. Helsinki 1982.

sivun alkuun

Nyman, Adolf Leonhard. Muinaismuistoja Laukaan kihlakunnasta. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja V (1882).
Ristaniemi, Olli. Keski-Suomen muinaisrannat. Keski-Suomen seutukaavaliitto julkaisu nro 73, sarja B. Jyväskylä 1985.
Ristaniemi, Olli. Itämeren korkein ranta ja Ancylusraja sekä Muinais-Päijänne Keski-Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja sarja C osa 59. Turku 1987.
Ruonavaara, Leena. Kuhmoisten "hansavati". Suomen Museo 1958 (1958).
Saarnisto, Matti. The upper limit of the Flandrian transgression of Lake Päijänne. Societas Scientiarum Fennica Commentation es Physico-Mathematicae Vol. 41 1971.
Schvindt, Theodor. Kivikauden asuinpaikan jälkiä Pihtiputaalla. Suomen Museo VIII (1901).
Sepänmaa, Timo. Konneveden Majakankaan hautalöytö. Konneveden Joulu 2000 (2000).
Snellman, A. E. Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Laukaan kihlakunnasta, jälkimmäinen osa: Karstulan ja Kivijärven pitäjät. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja XVII. Helsinki 1896.
Taavitsainen, J.-P. Luhangan Tuomisaaren kattilalöytö. Keski-Suomi 18. Saarijärvi 1986.
Taavitsainen, J.-P. Itäinen Häme yhteisnautinta-alueena - piirteitä Päijänteen alueen myöhäisrautakautisesta historiasta. Päijänne suomalainen suurjärvi (toim. Lasse Hakkari ja Sari Saukkonen). Jyväskylä 1998.
Taavitsainen, Jussi-Pekka. Ancient hillforts of Finland. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 94. Helsinki 1990.

sivun alkuun

Tolonen, Mirjami. Pollen-analytical evidence of ancient human action in the hillfort of Kuhmoinen, Central Finland - Appendix 5.
Vilkuna, Janne. Konginkankaan Pyhänsalon varhaismetallikautinen hautaröykkiö. Keski-Suomi 17. Saarijärvi 1982.
Vilkuna, Janne. Ancient Skis of Central Finland. Fennoscandia Archaelogica I (1984).
Vilkuna, Janne. Kaksi muinaisten suksirekien jalasta Keski-Suomesta. Keski-Suomi 18. Saarijärvi 1986.
Vilkuna, Janne. Prehistoric paddles from Central Finland. The Maritime Museum of Finland Annual Report 1984 - 1985 (1986).
Vilkuna, Janne. Kinnulan pienapohjainen muinaissuksi. Sitä kuusta kuuleminen (Jorma Ahvenaiselle omistettu juhlakirja). Studia historica Jyväskyläensia 41 (1990).
Vilkuna, Janne. Keski-Suomen lapinraunioista. Lapinraunioita ja hiidenkiukaita. Museovirasto Arkeologian osasto julkaisu N:o 3 (1993).
Vilkuna, Janne. Muinaisten metsänkävijöiden jousia. Metsä ja metsän viljaa - Kalevalaseuran vuosikirja 73. Helsinki 1994.
Vilkuna, Janne. Viitasaaren muinaissuksi ja Laukaan muinaismela. (Keski-Suomen museon) Tiedote 1/95.
Vilkuna, Janne. Mäntän muinaissuksi. Jyväskylä 1997.
Vilkuna, Janne & Taavitsainen, J-P & Forssell, Henry. Suojoki in Keuruu. An ancient boat harbour in Central Finland. A Spirit of Enquiry – Essays for Ted Wright. WARP Occasional Paper 7 (1993).Kuhmoisten Papinsaaresta löytynyt koru, kuva: R. Bäckman 1991, Museovirasto

[tulosta lista]
etusivulle
sivun alkuun
 

  |  ARTIKKELIT VERKKONÄYTTELY  |  KÄYNTIKOHTEET LINKIT  ANNA PALAUTETTA  |