Perinteitä ja heijastuksia
<< pääsivu

johdanto

Näillä verkkosivuilla esitellään muutamin esimerkein keskisuomalaista nykyarkkitehtuuria noin 20 vuoden ajalta. Mukana on paitsi aivan uutta rakentamista myös vanhoja kunnostettuja taloja ja ympäristöjä. Loppujen lopuksi esiteltävät rakennukset ajoittuvat kolmelle vuosisadalle!

Arkkitehtuurikohteet on koottu pyytämällä alueen arkkitehdeiltä suosituksia hyvistä rakentamisen esimerkeistä. Osallistuminen ei ollut laajaa, ja tässä esiteltävä kokoelma on vain yksi monista mahdollisista alueen monipuolisen arkkitehtuuriosaamisen esittelyistä. Esimerkit ovat pääosin julkista rakentamista, lisänä joitain asuinrakennuksia sekä -alueita. Suuri osa kohteista on keskisuomalaisen rakentamisen painopistealueelta, Jyväskylästä. Suunnittelijat ovat joko Keski-Suomessa tai muualla asuvia.

Verrattuna keskisuomalaisesta arkkitehtuurista 1980-luvulla tehtyyn otokseen tämän päivän kohteet ovat tietysti erilaisia. Vanhojen rakennusten entistävällä tai nykyaikaistavalla kunnostuksella on saatu aikaan hyvää ja ajallisesti kerrostunutta ympäristöä. Toisaalta useissa uusissa rakennuskohteissa korostuu viileä teräksen, kiillotetun kiven ja lasin maailma.

Yhdessä uuden "modernin" ilmeen kanssa kulkevat nyt luonnonmateriaalit ja puun aiempaa monipuolisempi käyttö sekä entistä rikkaammat ja luonnollisemmat pintakäsittelytavat - oppia on haettu perinteisistä rakennustavoista. Energian säästö on perusteluna monessa uutuudessa, muun muassa muotiin tulleissa kaksoislasijulkisivuissa.

Ilahduttavaa arkkitehtuurin nykykehityksessä on luonnonmukaisuuden lisääntymisen lisäksi se, että rakennettu ympäristö on otettu hyvin huomioon useissa ratkaisuissa. Myös värien aiempaa uskaliaampi mutta harkittu käyttö sekä sisätiloissa että julkisivuissa on virkistävää.

Aikamme kiireisen rytmin keskellä joissain esitellyissä kohteissa heijastuu kaivattu runollinen hiljaisuus.


Päivi Lukkarinen
© Finnica 2003