Etusivu | Info | Yhteystiedot | Ajankohtaista | Palaute | Tekijät | Linkit | Finnica Suomi | Finnica Keski-Suomi | Finnica Kymenlaakso


Finnicasta löydät yli sata Suomea ja suomalaisuutta käsittelevää teemaa, näyttelyä, tehtävää ja artikkelia!

Info

Finnica on internetissä toimiva suomalaisen kulttuurin tietokeskus ja toimintaverkosto.

Toimintamme keskittyy suomalaisuudesta kertovan korkealaatuisen ja huolella toimitetun asiantuntijatiedon julkaisemiseen. Pääpaino ei ole valmiin internetistä löytyvän aineiston kokoamisessa vaan uuden sisällön tuottamisessa verkkotekniikan mahdollistamin keinoin. Asiantuntijamme edustavat eri yliopistoja, korkeakouluja sekä kulttuuri- ja tutkimuslaitoksia.

Suomea ja suomalaisuutta lähestytään ajallisesti ja paikallisesti monikulttuurisena ilmiönä. Sivut koostuvat koko maata käsitelevästä Suomi-osiosta sekä erillisinä projekteina toteutettavista maakuntasivustoista. Maakuntasivustot toimivat oppaina kunkin maakunnan menneisyyteen, nykyisyyteen, kulttuuriin ja luontoon.

Finnica-hanke käynnistettiin vuonna 1999. Rahoittajina ovat toimineet Jyväskylän kaupunki, opetusministeriö, Suomen Akatemia, Suomen Kulttuurirahasto ja Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahasto, Keski-Suomen liitto, Alfred Kordelinin säätiö, Jyväskylän Taide- ja tiedesäätiö sekä monet yritykset.

» Finnica-sivujen tekijät ja ylläpito