Etusivu | Info | Yhteystiedot | Ajankohtaista | Palaute | Tekijät | Linkit | Finnica Suomi | Finnica Keski-Suomi | Finnica Kymenlaakso


Finnicasta löydät yli sata Suomea ja suomalaisuutta käsittelevää teemaa, näyttelyä, tehtävää ja artikkelia!

J. V. Snellman ja Suomen kirjallisuuden nousu

Artikkelin lähdekirjallisuus

Jalava, Marja 2005: Minä ja maailmanhenki. SKS: Helsinki.

Jalava, Marja 2006: J. V. Snellman – mies ja suurmies. Tammi: Helsinki.

Järnefelt, Arvid 1893: Isänmaa. Otava: Helsinki.

Karkama, Pertti 1985: Järkevä rakkaus. J. V. Snellman kertojana. SKS: Helsinki.

Karkama, Pertti 1989: J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. SKS: Helsinki.

Klinge, Matti 2004: Poliittinen Runeberg. WSOY: Helsinki.

Klinge, Matti: Snellman, Johan Vilhelm. Kansallisbiografia. http://artikkelihaku.kansallisbiografia.fi/shaku/artikkeli.php?recid=4568

Lahtinen, Mikko 2006: Snellmanin Suomi. Vastapaino: Tampere.

Majamaa, Raija & Leeni Tiirakari 2006: J. V. Snellman – valtioviisas vaikuttaja. SKS: Helsinki.

Manninen, Juha 2003: Miten oppi modernista valtiosta syntyi Suomessa. Sophopolis: Oulu.

Manninen, Juha 2006: J. V. Snellmanin pulmallinen yhtenäisyysajatus. Teoksessa Heikki Tala (päätoim.): Vuosisata suomalaisuuden puolesta. Suomalaisuuden Liitto 1906–2006. Suomalaisuuden Liitto ry: Helsinki.

Manninen, Otto 1910: Säkeitä. Toinen sarja. WSOY: Porvoo.

Savolainen, Raimo 2006: Sivistyksen voimalla. J. V. Snellmanin elämä. Edita: Helsinki.

Snellman, J. V.: Kotimaista kirjallisuutta. Litteraturblad nro 6, heinäkuu 1847 (suom. Heikki Eskelinen). Teoksessa J. V. Snellman 2002: Kootut teokset 10. Tammikuu 1847 – helmikuu 1848. Opetusministeriö: Helsinki.

Snellman, J. V.: Yliopiston arvovalta. Saima nro 11, 13.3.1845 (suom. Eero Ojanen). Teoksessa J. V. Snellman 2002: Kootut teokset 7. Elokuu 1844 – toukokuu 1845. Opetusnimisteriö: Helsinki.


Takaisin artikkeliin >